Suomeksi
Nyhet

KT undertecknade de kommunala kollektivavtalen för 2020–2021

KT Kommunarbetsgivarna och Offentliga sektorns union JAU, Social- och hälsovårdens förhandlingsorganisation Sote rf och Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU undertecknade de nya kommunala kollektivavtalen den 28 maj.

Valtuuskunnan puheenjohtaja Lievonen ja työmarkkinajohtaja Jalonen allekirjloittivat kunta-alan sopimukset 17.6.2020. Kuva: STT-Lehtikuva.

I uppgörelsen ingår utöver tjänste- och arbetskollektivavtalen för 2020–2021 också ett tjänste- och arbetskollektivavtal om förlängning av det kommunala huvudavtalet, vissa andra bestämmelser samt ett intentionsavtal inför vård- och landskapsreformen. I samband med avtalsuppgörelsen kom parterna också överens om samarbete för att utveckla arbetslivet.

De kommunala kollektivavtalen gäller cirka 421 000 arbetstagare. 

De avtal som undertecknades var det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA), tjänste- och arbetskollektivavtalet för undervisningspersonal (UKTA), det kommunala tjänstekollektivavtalet för läkare (LÄKTA), det kommunala arbetskollektivavtalet för timavlönade (TIM-AKA) och det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för teknisk personal (TS).

Avtalen undertecknades av:

KT Kommunarbetsgivarna

Kirsi-Marja Lievonen, ordförande för KT:s delegation och
Markku Jalonen, arbetsmarknadsdirektör

Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU

Olli Luukkainen, ordförande, Undervisningssektorns Fackorganisation OAJ
Maria Löfgren, verksamhetsdirektör, FOSU

Offentliga sektorns union JAU

Päivi Niemi-Laine, ordförande, Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL,
Maija Pihlajamäki, ordförande, Offentliga och privata sektorns funktionärsförbund Jyty

Social- och hälsovårdens förhandlingsorganisation SOTE

Silja Paavola, ordförande, Finlands närvårdar- och primärskötarförbund Super
Millariikka Rytkönen, ordförande, Tehy

Alla kommunala kollektivavtal trädde i kraft 1.4. Vissa av de nya avtalsbestämmelserna tillämpas retroaktivt och en del träder i kraft vid en tidpunkt som anges separat i respektive avtal. Avtalsperioden är 23 månader.