Suomeksi
Nyhet

JHL fick böter för olaglig arbetskonflikt i Raumo

JHL och dess avdelning i Raumo har dömts till strejkböter för sina olagliga konfliktåtgärder i november 2019 i Raumo.

Työpaikan käytävät ovat tyhjiä.

Arbetsdomstolen ansåg i sin dom i juni att konfliktåtgärderna som Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL:s fackavdelning i Raumo vidtog i november 2019 var olagliga.  Förbundet ordnade en strejk i Raumo 1.11 och 7–8.11, samt en utmarsch 7.11. Anledningen till arbetskonflikterna var arbetstagarnas missnöje med åtgärder som omfattas av stadens affärsledningsrätt.

Arbetsdomstolen dömde JHL:s fackavdelning i Raumo till strejkböter för överträdelse av fredsplikten. JHL dömdes till böter för försummelse av övervakningsskyldigheten.