På svenska
Julkaisu

Kunta-alan yleinen virka- ja työehtosopimus (KVTES) 2022–2025

Painettu sopimuskirja toimitetaan asiakkaille alkuvuodesta 2023. Sopimusmuutoksista on kerrottu KT:n yleiskirjeissä 3/2022 ja 5/2022.

Kunta-alan yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) piirissä on noin 125 000 palkansaajaa. KVTES 2022–2025 on voimassa 1.5.2022–30.4.2025.

Sopimuksen suurimpia ammattiryhmiä ovat varhaiskasvatuksen lastenhoitajat, koulunkäynninohjaajat, lastenhoitajat, toimistosihteerit, laitoshuoltajat, perhepäivähoitajat, ruokapalvelutyöntekijät, siivoojat, maatalouslomittajat, koulunkäyntiavustajat ja kirjastovirkailijat.

Kuntien ja kuntayhtymien lisäksi kunta-alan virka- ja työehtosopimuksia noudatetaan myös liikkeenluovutuksella 1.1.2023 hyvinvointialueelle siirtyviin viranhaltijoihin ja työntekijöihin sekä henkilöstöön, joka palkataan hyvinvointialueille ja hyvinvointiyhtymiin 1.5.2022 alkaen ja aiemmin palvelukseen tulleeseen henkilöstöön.

Sopimuskorotukset KVTES 2022–2025:ssä

Kolmivuotisella sopimuskaudella toteutetaan sopimuskorotuksia sekä yleiskorotuksina että järjestelyerinä.  Sopimusmääräykset palkkojen tarkistamiseen löytyvät allekirjoituspöytäkirjasta.

Sopimusratkaisuun 2022–2025 sisältyy myös kunta- ja hyvinvointialan palkkarakenteita ja palkkausjärjestelmää koskeva kehittämisohjelma vuosille 2023–2027.

Perhevapaauudistus toi muutoksia sopimukseen

Lainsäädännössä tuli 1.8.2022 voimaan laaja perhevapaauudistus. Uudistuksen johdosta muun muassa sairausvakuutuslakiin, työsopimuslakiin, lakiin kunnan ja hyvinvointialueen viranhaltijasta sekä vuosilomalakiin tuli muutoksia. Uudistus muutti myös terminologiaa. Äitiysvapaata ja isyysvapaata ei jatkossa enää ole. Näiden tilalle tulevat raskausvapaa ja vanhempainvapaa.  

Perhevapaauudistus on toteutettu KVTES 2022-2025:ssa.  Useisiin sopimusmääräyksiin neuvoteltiin muutoksia, jotka on koottu allekirjoituspöytäkirjan perhevapaata koskevaan liitteeseen.

Perhepäivähoitajien palkkausjärjestelmä uudistuu

Omassa kodissaan työskentelevien perhepäivähoitajien palkkausjärjestelmä uudistuu 1.10.2022 lukien, kun perhepäivähoitajista tulee kuukausipalkkaisia. Sopimusvarallisuus on jaettu keskitetysti. KVTES:n liitteeseen 12 ei tule allekirjoituspöytäkirjan 2 §:n mukaisia sopimuskorotuksia vuonna 2022.

KVTES:n liitteen 5 soveltamisalaa on laajennettu siten, että varhaiskasvatuksen ja koulun yhteisöllisen sosiaalisen tuen ja ohjauksen tehtävät kuuluvat liitteen 5 soveltamisalan piiriin ja ovat palkkahinnoittelun ulkopuolisia (esim. kouluvalmentaja).

Runsaasti tekstimuutoksia

KVTES 2022–2025:een on tehty runsaasti tekstimuutoksia muun muassa palkkausta, työaikaa, vuosilomia, virka- ja työvapaita sekä perhevapaita koskeviin lukuihin. Muutoksia on tullut esimerkiksi määräykseen, joka koskee keskeytynyttä työaikajaksoa osa-aikatyössä. 

Myös luottamusmiehen palkkausta, asettamista, asemaa ja ajankäyttöä koskeviin määräyksiin on tehty muutoksia.

Sopimukseen on lisätty uusi luku IX. Se sisältää määräykset työsuojeluvaltuutetun irtisanomissuojasta ja työsuojeluvaltuutetun korvauksesta sekä työsuojeluvaltuutetun ansionmenetyksen korvaamisesta. 

Julkaisutiedot

ISBN-numero (Painettu):
ISBN 978-952-7465-16-5
ISBN-numero (Www):
ISBN 978-952-7465-17-2
Julkaistu:
ilmestyy alkuvuodesta 2023 (painettu)
Kustantaja:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT
Painos:
1. painos