Suomeksi
Rekommendation
Övrigt

Tjänste- och arbetskollektivavtal om ekonomisk förmån som motsvarar grupplivförsäkring (2017)

Träder i kraft 1.1.2017

Det reviderade tjänste- och arbetskollektivavtalet om ekonomisk förmån som motsvarar grupplivförsäkring träder i kraft 1.1.2017.

Förmånstabellen har ändrats i enlighet med försäkringsvillkoren för privata sektorn. Ändringarna i villkoren och avtalet är skrivtekniska. Villkoren och förmånerna år 2017 är till innehållet de samma som de som fastställts för 2016.

Parterna förhandlar årligen i december om justering av förmånen.

För att förmånstagarna ska bemötas på ett jämlikt sätt är det viktigt att kommunerna och samkommunerna följer tolkningarna av Arbetstagarnas grupplivförsäkringspool och Delegationen för grupplivförsäkringsärenden också när kommunen eller samkommunen själv betalar förmånen till förmånstagarna.

Kommunala arbetsmarknadsverket uppmanar kommunerna och sam-kommunerna att fästa vikt vid informationen till förmånstagarna om den ekonomiska förmån som motsvarar grupplivförsäkring.