Suomeksi
Rekommendation
Övrigt

Ersättning för måltidskostnader enligt utbildningsavtalet

Om anställningsvillkoren för personer som beviljats tjänst- eller arbetsledighet för deltagande i facklig utbildning har avtalats i

  • rekommendationen om utveckling av den kommunala personalens kompetens
  •  arbets- och tjänstekollektivavtalet om facklig utbildning.

Med stöd av § 2 i detta avtal betalas en ersättning för måltidskostnader till arbetstagare eller tjänsteinnehavare som deltar i samarbets- och förtroendemannautbildning. Ersättningen betalas för varje sådan kursdag för vilken tjänsteinnehavaren får ordinarie lön eller arbetstagaren ersättning för inkomstbortfall.

Enligt förhandlingarna mellan KT och huvudavtalsorganisationernas utbildningsgrupp är ersättningen för måltidskostnader 25,70 euro år 2021 (25,56 euro år 2020).