Suomeksi
Rekommendation
Arbetarskydd och samarbete

Tjänste- och arbetskollektivavtal om höjning av ersättningen för en månadsavlönad arbetarskyddsfullmäktig

Tjänste- och arbetskollektivavtalet om höjning av ersättningen för en månadsavlönad arbetarskyddsfullmäktig utgör inte en del av AKTA 2020–2021.

Ersättningen till en ordinarie månadsavlönad arbetarskyddsfullmäktig enligt § 2 mom. 1 i tjänste- och arbetskollektivavtalet om uppsägningsskydd och ersättning för arbetarskyddsfullmäktiga är 95 € från 1.8.2020 och 96 € från 1.4.2021.

Om arbetarskyddsfullmäktigen representerar 700 eller fler anställda är ersättningen dock 263 € från 1.8.2020 och 266 € från 1.4.2021. Denna förhöjda ersättning gäller 1.4.2020–28.2.2022.

Helsingfors, den 27 maj 2020

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

FÖRHANDLINGSORGANISATIONEN FÖR OFFENTLIGA SEKTORNS
UTBILDADE FOSU RF

OFFENTLIGA SEKTORNS UNION JAU RF

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDENS FÖRHANDLINGSORGANISATION SOTE RF