Suomeksi

Avainta Arbetsgivarna rf

Vesa Laine

verkställande direktör
Telefon:
+358 9 771 2572
Mobiltelefon:
+358 50 524 9551
E-post:
Vesa.Laine@avainta.fi
Organisation:
Avainta Arbetsgivarna rf

Hanna-Kaisa Hämäläinen

sakkunnig i kommunikation
Telefon:
+358 9 771 2120
Mobiltelefon:
+358 50 320 9737
E-post:
Hanna-Kaisa.Hamalainen@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT

Eija Meripaasi

arbetsmarknadsombudsman
Telefon:
+358 9 771 2110
Mobiltelefon:
+358 50 361 5871
E-post:
Eija.Meripaasi@avainta.fi
Organisation:
Avainta Arbetsgivarna rf

Pia Raatikainen

arbetsmarknadsombudsman
Telefon:
+358 9 771 2118
Mobiltelefon:
+358 40 354 7497
E-post:
Pia.Raatikainen@avainta.fi
Organisation:
Avainta Arbetsgivarna rf

Ilari Räisänen

arbetsmarknadsjurist
Telefon:
+358 9 771 2124
Mobiltelefon:
+358 50 502 3528
E-post:
Ilari.Raisanen@avainta.fi
Organisation:
Avainta Arbetsgivarna rf

Piia von Willebrand

Telefon:
+358 9 771 2255
Mobiltelefon:
+358 50 305 3019
E-post:
Piia.vonWillebrand@avainta.fi
Organisation:
Avainta Arbetsgivarna rf