Faktureringsuppgifter

Vi önskar att ni sänder fakturorna i första hand som e-faktura eller per e-post.

​E-fakturor

Nätoperatör/förmedlare: Tieto

Välittäjätunnus: 003701011385

E-faktura: TE003709261514760

Laskutettava organisaatio: Suomen Kuntaliitto ry/ KT Kuntatyönantajat

E-post: 11.ostolaskut(at)kuntaliitto.fi

Fakturor per e-post ska ha formatet pdf eller tif och eventuella bilagor till fakturan ska finnas i samma fil som den egentliga fakturan. Varje faktura ska skickas som en egen fil.

Av referensuppgifterna måste namnet KT Kommunarbetsgivarna framgå.

Leverantörsfakturor i pappersform

Skicka endast fakturor till faktureringsadressen! Adressen ska inte användas för något annat ändamål, såsom leverans av varor, reklam m.m. Om ni skickar pappersfaktura ber vi att ni inte nitar ihop faktura och bilagor. Det underlättar handläggningen.

Faktureringsadress

Finlands Kommunförbund/KT
FCG Leverantörsfakturor
Osmovägen 34
00610 HELSINKI​

Besöksadress

Andra linjen 14
00530 HELSINGFORS

FO-nummer: 0926151-4 (Finlands Kommunförbund rf)
 

Ytterligare information

Mika Huuskonen

Mika Huuskonen

Telefon:
+358 9 771 2137
Mobiltelefon:
+358 50 443 0844
E-post:
Mika.Huuskonen@kt.fi
Organisation:
KT Kommunarbetsgivarna
Administration