Suomeksi

Faktureringsuppgifter

Fakturor till Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT skickas till KT:s e-fakturaadress. Vi önskar i första hand få e-fakturor. Om en faktura skickas per e-post ska den vara i pdf-format.

Faktureringsuppgifter

Faktureringsadress

Andra linjen 14
00530 Helsingfors

FO-nummer

3222663-7

Operatör/förmedlare

TietoEVRY Oyj

Förmedlarkod

003701011385

E-fakturaadress

TE003732226637

Organisation som faktureras

Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT

Referens

Beställarens namn och kostnadsställen om känt.

Referensuppgifter

Beställarens namn ska ovillkorligen uppges som referens. 

Fakturor per e-post

Fakturor som skickas per e-post ska vara i pdf-format och eventuella bilagor ska ingå i samma fil som den egentliga fakturan. Varje faktura ska skickas som en separat fil.

E-postadress: talous.900.ostolaskut@kt.fi

Vi tar inte emot pappersfakturor.

Mika Huuskonen

administrativ direktör
Telefon:
+358 9 771 2137
Mobiltelefon:
+358 50 443 0844
E-post:
Mika.Huuskonen@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT

Katri Mäkelä

sakkunnig, ekonomiförvaltning
Telefon:
+358 9 771 2148
Mobiltelefon:
+358 50 339 1686
E-post:
Katri.Makela@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT