Suomeksi

Allmänna anställningsfrågor

Allmänna anställningsfrågor

E-post:
kvtes@kt.fi

Anställningsfrågor inom tekniska sektorn

E-post:
ts@kt.fi

Anställningsfrågor angående timavlönade

E-post:
ttes@kt.fi

Anne Kiiski

förhandlingsdirektör
Telefon:
+358 9 771 2508
Mobiltelefon:
+358 50 414 0718
E-post:
Anne.Kiiski@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT

Johanna Antikainen

arbetsmarknadsjurist
Telefon:
+358 9 771 2277
Mobiltelefon:
+358 40 058 0237
E-post:
Johanna.Antikainen@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT

Ann-Mari Kallberg

sekreterare
Telefon:
+358 9 771 2175
Mobiltelefon:
+358 50 465 3274
E-post:
Ann-Mari.Kallberg@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT

Mari Kokko

arbetsmarknadsombudsman
Telefon:
+358 9 771 2212
Mobiltelefon:
+358 50 595 4461
E-post:
Mari.Kokko@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT

Maarit Lehtinen

arbetsmarknadsjurist
Telefon:
+358 9 771 2210
Mobiltelefon:
+358 50 466 4953
E-post:
Maarit.Lehtinen@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT

Hanne Ojanperä

arbetsmarknadsjurist
Telefon:
+358 9 771 2283
Mobiltelefon:
+358 50 526 6182
E-post:
Hanne.Ojanpera@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT

Mervi Petäsnoro

arbetsmarknadsombudsman
Telefon:
+358 9 771 2103
Mobiltelefon:
+358 50 301 8930
E-post:
mervi.petasnoro@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT

Juha Raunio

arbetsmarknadsjurist
Telefon:
+358 9 771 2143
Mobiltelefon:
+358 50 518 1491
E-post:
Juha.Raunio@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT

Merja Renko

arbetsmarknadsombudsman
Telefon:
+358 9 771 2111
Mobiltelefon:
+358 50 305 3026
E-post:
Merja.Renko@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT

Heikki Saaristo

ledande arbetsmarknadsombudsman
Telefon:
+358 9 771 2599
Mobiltelefon:
+358 50 456 7640
E-post:
Heikki.Saaristo@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT

Jennica Söderholm

arbetsmarknadsombudsman
Telefon:
+358 9 771 2077
Mobiltelefon:
+358 50 527 6390
E-post:
Jennica.Soderholm@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT