På svenska
Uutinen

Useat ammattiliitot ovat ilmoittaneet poliittisista työtaisteluista kunta- ja hyvinvointialalla

Poliittisilla työtaisteluilla vastustetaan hallituksen suunnittelemia työelämän muutoksia. Työtaistelutoimia järjestetään 31.1. ja 6.2. välisenä aikana.

Osa ammattiliitoista kertoo omilla nettisivuillaan työtaisteluihin osallistumisestaan sekä siihen mahdollisesti tekemistään rajauksista. Esimerkiksi viranhaltijat on rajattu työtaisteluiden ulkopuolelle. 

KT on ohjeistanut niitä kunta- ja hyvinvointialan työnantajia, joihin lakot kohdistuvat.

Opetusalan ammattijärjestö OAJ:n työtaistelu 31.1.2024

OAJ on ilmoittanut järjestävänsä työnseisauksen, joka koskee keskiviikon 31.1.2024 klo 05.59 ja keskiviikon 31.1.2024 klo 20.59 välisenä aikana alkavia työvuoroja. Lakko kestää päättyvän työvuoron loppuun.

Poliittinen lakko koskee työsuhteisten työntekijöiden tekemiä työtehtäviä päiväkodeissa, varhaiskasvatusyksiköissä ja avoimessa varhaiskasvatuksessa. Lakon piirissä ovat kaikki varhaiskasvatuksessa tehtävät työtehtävät Espoon, Helsingin, Kauniaisten ja Vantaan kaupunkien alueella. Lakko toteutetaan kaikilla työehtosopimusaloilla kunnallisessa ja yksityisessä varhaiskasvatuksessa.

Lakon ulkopuolelle on rajattu kotona tehtävä perhepäivähoito, kotona tehtävä ryhmäperhepäivähoito tai ryhmäperhepäiväkoti ja yksityinen perhepäivähoito.

Ammattiliitto Jytyn työtaistelu 31.1.2024

Jyty on ilmoittanut poliittisesta lakosta 31.1.2024. Lakko koskee työvuoroja, jotka alkavat keskiviikon 31.1.2024 klo 05.59 ja keskiviikon 31.1.2024 klo 20.59 välisenä aikana. Lakko kestää päättyvän työvuoron loppuun.

Lakon piirissä ovat kaikki varhaiskasvatuksessa tehtävät työtehtävät Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupunkien alueella. Lakko toteutetaan kaikilla työehtosopimusaloilla kunnallisessa ja yksityisessä varhaiskasvatuksessa.

Tehyn ja SuPerin työtaistelut 31.1.–1.2.2024

Tehyn ilmoittama poliittinen lakko alkaa keskiviikkona 31.1.2024 klo 6.00 ja päättyy torstaina 1.2.2024 klo 21.00. Lakko kohdistuu kaikkiin työsuhteisten työntekijöiden työtehtäviin Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupunkien alueella kaikissa varhaiskasvatuksen yksiköissä julkisella ja yksityisellä sektorilla.  

Myös SuPerin poliittinen lakko kohdistuu kaikkiin varhaiskasvatuksessa tehtäviin työtehtäviin Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupunkien alueella. Lakko toteutetaan kaikilla työehtosopimusaloilla eli kunnallisessa ja yksityisessä varhaiskasvatuksessa mukaan lukien yhdistykset ja säätiöt sekä seurakunnat ja uskonnolliset yhdyskunnat.

SuPerin lakko koskee työvuoroja, jotka alkavat keskiviikon 31.1.2024 klo 05.59 ja torstain 1.2.2024 klo 20.59 välisenä aikana. Lakko kestää päättyvän työvuoron loppuun.

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:n työtaistelut 31.1.–2.2.2024

JHL:n ilmoittama poliittinen lakko järjestetään 31.1.–1.2.2024. Lakko koskee työvuoroja, jotka alkavat keskiviikon 31.1.2024 klo 05.00 ja torstain 1.2.2024 klo 20.59 välisenä aikana. Lakko kestää päättyvän työvuoron loppuun.

Poliittisen lakon piirissä ovat kaikki varhaiskasvatuksessa tehtävät työtehtävät Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupunkien alueella. Lakko toteutetaan kaikilla työehtosopimusaloilla kunnallisessa ja yksityisessä varhaiskasvatuksessa.

Lisäksi JHL on ilmoittanut järjestävänsä mielenilmauksen 1.2.2024 klo 11.00–15.00. Tämä poliittinen työtaistelu koskee kaikkia KT:n sopimusaloja eli kunta- ja hyvinvointialaa sekä KT:n jäsenyrityksiä.

JHL on myös ilmoittanut poliittisesta työtaistelusta, joka kohdistuu Tampereen kaupunkiliikenne Liikelaitokseen. Poliittinen työtaistelu koskee työvuoroja, jotka alkavat perjantaina 2.2. klo 00.01 ja 23.59 välisenä aikana.

Talentian työtaistelu 31.1.–1.2.2024

Talentian työsopimussuhteiset jäsenet osallistuvat 31.1.–1.2.2024 lakkoon, joka koskee Helsingissä, Espoossa, Vantaalla ja Kauniaisissa varhaiskasvatuksessa työskenteleviä. Lakko koskee työvuoroja, jotka alkavat 31.1.2024 klo 5.59 ja 1.2.2024 klo 20.59 välisenä aikana. Lakko kestää päättyvän työvuoron loppuun.  Lakko koskee sekä julkista että yksityistä varhaiskasvatusta.

Jukoon kuuluvien ammattijärjestöjen työtaistelu 6.2. klo 14–16

Akava on ilmoittanut toteuttavansa ulosmarssin 6.2.2024 klo 14. Ulosmarssi päättyy klo 16. Ulosmarsseja järjestetään pääkaupunkiseudulla, Turussa ja Tampereella sekä osin muilla paikkakunnilla. 

Talentia on ilmoittanut, että sen työsopimussuhteiset jäsenet Helsingissä, Espoossa, Vantaalla, Kauniaisissa, Turussa ja Tampereella marssivat ulos työpaikoiltaan 6.2.2024 klo 14–16. Lakko kestää päättyvän työvuoron loppuun.


Uutiseen lisätty 21.1.2024 klo 14.45 tietoa Talentian lakosta 31.1.–1.2.2024 Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten varhaiskasvatuksen työtehtävissä. Uutista muokattu 26.1.2024 siirtämällä Talentian työtaistelu oman otsikon alle. Lisäksi JHL:n lakon alkamisajankohdan kellonaikaa on muutettu niin, että se on keskiviikona 31.1.2024 klo 05.00.

Uutiseen on lisätty 29.1.2024 tietoa JHL:n  työtaistelusta, joka kohdistuu Tampereen kaupunkiliikenne Liikelaitoksen työvuoroihin, jotka alkavat perjantaina 2.2. klo 00.01 ja 23.59 välisenä aikana.