Suomeksi
Pressmeddelande

Sommarjobb för unga i kommunerna

Det är viktigt att kommunerna erbjuder sommarjobb för unga. Enligt KT:s enkät erbjuder eller understöder kommunerna sommarjobb för cirka 50 000 ungdomar. Antalet sommarjobb har varit konstant, oberoende av ekonomiska konjunkturer.

Nästan 90 procent av de kommunala arbetsgivarna kommer att erbjuda unga sommarjobb i år. Enligt KT:s enkät kommer de kommunala arbetsgivarna att erbjuda eller stödja sommarjobb för totalt cirka 50 000 unga.

Kommunerna stöder olika möjligheter till sysselsättning

Ungefär hälften av de unga får sommarjobb vid kommunens egna serviceenheter.

– Kommunerna vill erbjuda sommarjobb och de kommer att ordnas på flera olika sätt för de unga. Utöver sommarjobben vid kommunens egna enheter stöds anställningen av sommarjobbare i företag och organisationer med sommarsedlar, säger arbetsmarknadsutredare Riikka Krause.

– Kommunerna stöder också unga företagare. En del kommuner ger 4H-företagare som sysselsätter sig själva sommarjobbsstöd.

Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT uppmuntrar de kommunala arbetsgivarna att i mån av möjlighet erbjuda unga sommarpraktik enligt modellen ”Bekanta dig med arbetslivet och tjäna en slant”.

Enligt KT:s enkät erbjöd var fjärde kommun sommarpraktikplatser enligt den modellen. En del kommuner har motsvarande egna sommarpraktikprogram.

Man vill låta de unga lära känna kommunen som arbetsplats.

– Det framkommer tydligt i enkäten att kommunerna ser sommarjobben som en chans att presentera de arbetsplatser och karriärmöjligheter som kommunen kan erbjuda.

Därför har antalet sommarjobb som erbjuds varit konstant oberoende av de ekonomiska konjunkturerna. Antalet har legat på samma nivå en längre tid, säger Krause.

År 2020 var det länge osäkert hur det skulle bli med sommarjobben på grund av restriktionerna under pandemin. År 2021 påverkade pandemin fortfarande i någon mån antalet sommarjobb på så vis att man i vissa kommuner endast kunder erbjuda jobb utomhus.

Hälften av sommarjobben till grundskoleelever

Ungefär hälften av de sommarjobb kommunerna erbjuder riktar sig till grundskoleelever. En tredjedel erbjuds unga som är yrkesstuderande, inklusive universitetsstuderande.
Kommunerna har också sysslor som inte kräver tidigare arbetserfarenhet.

– De unga ges en möjlighet att få en fot in i arbetslivet. Vissa kommuner erbjuder alla unga i en viss åldersgrupp sommarjobb, säger Riikka Krause.

Typiska sommarjobb för unga är park- och trädgårdsarbete, uppgifter inom kultur- och ungdomstjänsten, städning och underhåll samt uppgifter inom småbarnspedagogik.
Inom vårdsektorn och småbarnspedagogiken anställs studerande i branschen för praktik och som semestervikarier bland annat inom omsorgen för äldre, barn och personer med funktionsvariation. De ungas kunnande används också inom marknadsföring och sociala medier.

Distansarbete för unga

Det är också möjligt att utföra åtminstone en del av sommarjobbet på distans, visar svaren på KT:s enkät.

– Bland de kommunorganisationer som svarat på enkäten uppgav 12 procent att de erbjuder unga sommarjobb där man kan jobba delvis på distans. Sommarjobb som utförs i sin helhet på distans kan kommunerna än så länge inte erbjuda, säger Riikka Krause.

Enkäten skickades till alla kommuner och samkommuner i februari 2022. Personalen hos de kommunala arbetsgivare som svarade utgör 80 procent av de kommunalt anställda.

Riikka Krause

arbetsmarknadsutredare
Telefon:
+358 9 771 2231
Mobiltelefon:
+358 40 827 4170
E-post:
Riikka.Krause@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT