Suomeksi
Pressmeddelande

Sommarjobben för unga har ökat i kommunerna

Nästa sommar har kommunerna fler sommarjobb för unga än tidigare. Enligt KT:s enkät erbjuder eller understöder kommunerna sommarjobb för cirka 59 000 ungdomar. I fjol erbjöds sommarjobb för omkring 40 000 unga.

Puutarhassa tehdään istutustöitä. Kuva: Pixhill.

Antalet sommarjobb som kommunerna erbjuder har länge varit konstant. I år finns det betydligt fler sommarjobb än tidigare år. I KT:s enkät uppgav nästa 90 procent av de kommunala arbetsgivarna att de tänker erbjuda unga sommarjobb.

Enligt KT:s enkät erbjuds cirka 59 000 unga jobb i kommunerna i sommar. Sommaren 2020 erbjöd eller understödde kommunerna sammanlagt cirka 40 000 jobb för unga.

– Kommunerna uppgav att de själva kommer att anställa cirka 31 000 unga sommarjobbare i sommar. Dessutom uppskattar kommunerna att cirka 28 000 unga kommer att bli sysselsatta genom de sommarjobbssedlar som kommunerna erbjuder företag och organisationer, berättar Riikka Krause, arbetsmarknadsutredare vid KT. 

KT:s enkät utfördes 3–18 februari. I enkäten tillfrågades kommunerna om sommarjobben för unga i år och i fjol.

Hälften till gundskoleelever och gymnasister

Ungefär hälften av de sommarjobb kommunerna erbjuder riktar sig till grundskoleelever och gymnasiestuderande. Omkring en tredjedel av sommarjobbarna studerar till ett yrke. Bland dessa finns också universitetsstuderande. 

Typiska sommarjobb i kommunerna är park- och trädgårdsarbete, städning och underhållsarbete samt underhåll av idrottsanläggningar. Många kommuner erbjuder också uppgifter inom kultur- och ungdomstjänster. 

Inom vårdsektorn och småbarnspedagogiken anställs studerande i branschen för praktik och som semestervikarier bland annat inom omsorgen för äldre, barn och personer med funktionsvariation. Kommunerna utnyttjar de ungas kunnande också i marknadsföring och uppgifter inom sociala medier.

Sommarpraktik ger möjlighet att bekanta sig med yrken i kommunsektorn 

KT uppmuntrar de kommunala arbetsgivarna att i mån av möjlighet erbjuda unga sommarpraktik enligt modellen ”Bekanta dig med arbetslivet och tjäna en slant”.  

– Enligt vår enkät erbjuder var fjärde kommun sommarpraktikplatser för unga. En del kommuner har egna sommarpraktikprogram. Sommarpraktik ger en fin möjlighet för de unga att bekanta sig med kommunalt arbete och kan locka dem att senare söka jobb i kommunsektorn, säger Riikka Krause.

Kommunerna försöker erbjuda sommarjobb trots coronan

Antalet sommarjobb som kommunerna erbjuder har varit oberoende av konjunkturer.

– Coronasituationen medför en viss osäkerhet kring årets sommarjobb och praktikplatser. Situationen kan förändras och arbetsgivarnas verksamhet kan begränsas så att de planerade sommarjobben och praktikplatserna måste ställas in, säger Riikka Krause.

I fjol minskade antalet kommunala sommarjobb, eftersom många kommunala tjänster pausades på grund av coronaläget. Omkring hälften av de kommuner som deltog i KT:s enkät uppgav att antalet sommarjobb minskade i kommunen år 2020 jämfört med 2019. 

– Av enkätsvaren framgår att kommunerna vill ordna sommarjobb för unga. I fjol strävade kommunerna efter att anställa unga, trots att coronaläget under våren gjorde att situationen såg illa ut. Sommarjobb erbjöds när restriktionerna lättade. Antalet sommarjobb blev bara fem tusen färre än året innan, berättar Krause.

KT:s enkät skickades till alla kommuner och samkommuner. Personalen hos de kommunala arbetsgivare som svarade utgör 73 procent av de kommunalt anställda.

Närmare upplysningar

Riikka Krause, arbetsmarknadsutredare, tfn 040 827 4170 
Mika Juutinen, utredningschef, tfn 050 502 0300

Mika Juutinen

utredningsdirektör
Telefon:
+358 9 771 2131
Mobiltelefon:
+358 50 502 0300
E-post:
Mika.Juutinen@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT

Riikka Krause

arbetsmarknadsutredare
Telefon:
+358 9 771 2231
Mobiltelefon:
+358 40 827 4170
E-post:
Riikka.Krause@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT