Suomeksi
Nyhet

Enhetliga lönerekommendationer för skolungdomar i arbetslivsorientering inom kommun- och välfärdssektorn

Arbetsgivar- och löntagarorganisationerna inom kommun- och välfärdssektorn rekommenderar att sektorn också i år erbjuder skolungdomar sommarpraktik. Rekommendationen är att ungdomarna i år ska betalas 400 euro för två veckors sommarpraktik.

Ryhmä nuoria viettämässä aikaa ulkona.

KT och huvudavtalsorganisationerna inom kommun- och välfärdssektorn FOSU, JAU och Sote rf har för åren 2023–2025 gett en gemensam rekommendation om sommarpraktikprogrammet för skolungdomar.

Organisationerna rekommenderar att kommun- och välfärdssektorns arbetsgivare också denna sommar erbjuder skolungdomar möjlighet att bekanta sig med sektorns arbetsuppgifter och möjligheter.

Kommun- och välfärdssektorn kan erbjuda ungdomarna mångsidiga och betydelsefulla arbetsuppgifter. Goda erfarenheter från sommarpraktiken förbättrar sektorns arbetsgivarprofil och kan uppmuntra praktikanten att söka sig till studier som i framtiden ger möjlighet att arbeta inom kommun- och välfärdssektorn. Kommun- och välfärdssektorn sysselsätter var femte löntagare.

Lönerekommendationen är 400 euro för sommarpraktik

KT och organisationerna rekommenderar för två veckors sommarpraktik en totallön om 400 euro år 2024.

Semesterersättning ingår i lönen. I övrigt ska man i dessa anställningsförhållanden följa kommun- eller välfärdssektorns kollektivavtal (i allmänhet AKTA och VÄLKA). På lönen betalas också lagstadgade socialskyddsavgifter enligt praktikantens ålder. Lönen ska betalas senast den följande lönebetalningsdagen efter det att anställningsförhållandet upphört.

Praktikprogrammet ersätter inte normalt sommarjobb

Genom programmet ”Bekanta dig med arbetslivet och tjäna en slant” har kommunerna sedan 1992 erbjudit skolungdomar sommarpraktik. Programmet är avsett för grundskoleelever, gymnasiestuderande och ungdomar som deltar i HUX-utbildning (tidigare tian och förberedande utbildning inför yrkesutbildning, VALMA). Sommarpraktikens mål är att ge ungdomarna erfarenhet av arbetslivet, dess spelregler, arbetsuppgifterna och verksamheten på arbetsplatserna.

Organisationerna är eniga om att sommarpraktikprogrammet inte ersätter normalt sommarjobb. Enligt programmet kan en ung person erbjudas endast en arbetsorienteringsperiod hos en och samma arbetsgivare, för att så många som möjligt ska få arbetserfarenhet. Man kan också komma överens om ett längre anställningsförhållande efter sommarpraktikprogrammet, men då är det inte längre fråga om ett anställningsförhållande enligt modellen ”Bekanta dig med arbetslivet och tjäna en slant”.

Parterna är eniga om att anställningsförhållanden i kommun- och välfärdssektorns praktikprogram ”Bekanta dig med arbetslivet och tjäna en slant” till sin natur är sådana att de inte står i konflikt med arbetsavtalslagens bestämmelser eller gällande kollektivavtal.

KT och organisationerna rekommenderar att arbetsgivarna i god tid innan praktikprogrammet inleds beaktar dess specialkaraktär i sina personal- och utbildningsplaner och i annan samverkan med personalrepresentanter och de arbetarskyddsfullmäktiga.

Rekommendationerna har undertecknats av:

  • Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT
  • Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU rf
  • Offentliga sektorns union JAU rf
  • Social- och hälsovårdens förhandlingsorganisation Sote rf.