Suomeksi
Nyhet

Sommarjobben inleds och sommarpraktikprogrammet för skolelever fortsätter

Arbetsmarknadsorganisationernas sommarpraktikprogram Bekanta dig med arbetslivet och tjäna en slant fortsätter också år 2019. Dessutom erbjuder kommunorganisationerna tusentals sommar- och praktikplatser. Anvisningar för bestämning av lönerna finns på vår webbsida.

Mansikanpoimijoita mansikkapellolla. Kuva: Eeva Anundi,

Arbetsmarknadens centralorganisationers sommarpraktikprogram Bekanta dig med arbetslivet och tjäna en slant vill ge skolungdomar egna erfarenheter av arbetslivet och dess spelregler och ge dem en bild av arbetsuppgifter och verksamhet på företag och andra arbetsplatser.

Sommarpraktiken är två veckor lång och programmet riktar sig till grundskolelever på högstadiet, elever i årskurs tio, gymnasieelever och ungdomar som går VALMA-utbildning. Avsikten med praktikprogrammet är inte att ersätta normala sommarjobb.

Lönerekommendation för praktikprogrammet

Centralorganisationerna har gett sin rekommendation om lönen för praktikprogrammet Bekanta dig med arbetslivet och tjäna en slant. År 2019 betalas 350 euro som engångsersättning för två veckors utfört praktikprogram.

I lönen ingår semesterersättning för praktikperioden. På lönen betalas lagstadgade socialskyddsavgifter beroende på personens ålder.

På KT:s sidor finns också anvisningar för bestämning av lön för sommararbetare och vikarier

Kommunorganisationerna erbjuder i år cirka 45 000 sommarjobb. Det är fråga om sommarjobb, praktikplatser och semestervikariat för studerande inom olika områden. Kommunen stödjer också sommarjobb i företag och organisationer.

På KT:s webbsida finns också anvisningar för bestämning av löner för studerande som anställts som sommarjobbare eller semestervikarier för fast anställda.