Suomeksi
Pressmeddelande

Över 50 000 sommarjobb i kommuner och välfärdsområden också i år

De senaste dagarna har det har skrivits en del om hur svårt det är för ungdomar att hitta sommarjobb. Kommun- och välfärdssektorns arbetsgivare erbjuder eller stöder också denna sommar över 50 000 jobb för studerande och skolungdomar.

Ryhmä nuoria viettämässä aikaa ulkona.

Kommun- och välfärdssektorn har sammanlagt ungefär 54 000 sommarpraktikplatser för unga. De flesta, det vill säga över 90 procent av arbetsgivarna i sektorn, har sommarjobb att erbjuda. Uppgifterna framgår av Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT:s traditionella enkät om sommarjobb.

Kommunerna och samkommunerna anställer cirka 12 000 unga, välfärdsområdena och välfärdssammanslutningarna cirka 9 000. Utöver detta har kommun- och välfärdssektorn sedlar för sommarjobb eller motsvarande system genom vilka cirka 29 000 unga sysselsätts. Cirka 3 000 ungdomar erbjuds två veckors sommarpraktik för skolelever.

Även om många kommuner och flera välfärdsområden är i en besvärlig ekonomisk situation har antalet sommarjobb som erbjuds förblivit i stort sett på samma nivå som tidigare år. 

– Arbetsgivarna upplever att det är viktigt att kunna erbjuda sommarjobb. Sommarjobben är till fördel för båda parter. Den unga får erfarenhet och arbetsgivaren får presentera uppgifterna och organisationen för den unga som kanske återvänder till arbetsplatsen senare, säger Riikka Krause, arbetsmarknadsutredare vid KT.


Sommarjobben är viktiga för både de unga och arbetsgivarna

Enligt KT:s sommarjobbsenkät anser arbetsgivarna att det är viktigt att sysselsätta de unga och de vill erbjuda dem en första arbetserfarenhet, trots alla rubriker om hur svårt det är för de unga att hitta jobb. 

– En stor del av våra arbetsgivare anser att rekryteringen är värdefull med tanke på de ungas framtid, eftersom det kan vara fråga om den ungas första arbetsansökan och arbetsintervju. Även om rekryteringsprocessen tar tid är det en nyttig erfarenhet för de unga, säger Krause.

Kommun- och välfärdssektorns rekrytering är enligt KT:s enkät rättvis för de unga. Inom välfärdssektorn besvaras alla ansökningar antingen per e-post eller per telefon. Också inom kommunsektorn får nio av tio svar även om de inte blivit valda.

De flesta arbetsgivarna inom kommun- och välfärdssektorn har antingen ett eget program för introduktion av sommarjobbare eller så använder de organisationens allmänna introduktionsprogram.

Enligt KT:s tidigare enkäter tycker sommarjobbarna att arbetsplatserna inom kommun- och välfärdssektorn har varit trevliga. På frågan hur sannolikt de skulle rekommendera arbetsplatsen gav
sommarjobbarna förra sommaren kommunsektorn i genomsnitt 7,8 i betyg och välfärdssektorn 7,9 på skalan 0–10.

– Många av de unga lyfte fram den positiva andan på arbetsplatsen och de uppskattade arbetserfarenheten, den ökade kunskapen och att de fått lära sig nya saker, säger Krause.

Sommarjobb erbjuds mångsidigt inom olika områden

I kommunsektorn erbjuds de unga mest jobb inom park- och trädgårdsarbete, kultur- och ungdomstjänster samt småbarnspedagogik. I välfärdssektorn arbetade de unga vanligen med uppgifter inom hälso- och sjukvård eller socialservice samt kontorsjobb.

Drygt hälften av arbetsplatserna som kommunsektorn erbjuder riktas till grundskoleelever eller gymnasiestuderande, medan en femtedel av sommarjobben riktas till yrkes- eller högskolestuderande. I välfärdssektorn riktades sju av tio platser till yrkes- eller högskolestuderande och cirka fem procent till grundskoleelever eller gymnasiestuderande.


Fakta: Enkäten besvarades av 217 arbetsgivare 

  • KT:s enkät om sommarjobb skickades till alla kommuner, samkommuner, välfärdsområden och välfärdssammanslutningar i januari–februari 2024.
  • Enkäten besvarades av 217 arbetsgivare.
  • Personalstyrkan i kommunerna och samkommunerna som besvarat enkäten motsvarar 87 procent av välfärdssektorns personal och 78 procent av kommunsektorns personal på fastlandet. Resultaten har vägts för att återge situationen i hela sektorn.

Riikka Krause

arbetsmarknadsutredare
Telefon:
+358 9 771 2231
Mobiltelefon:
+358 40 827 4170
E-post:
Riikka.Krause@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT