På svenska
Tiedote

Kunnat tarjoavat kesätöitä nuorille

Kunnille on tärkeää tarjota kesätöitä nuorille. KT:n tiedustelun mukaan kunnat työllistävät tai tukevat noin 50 000 nuoren kesätöitä. Määrä on pysynyt vakiona taloussuhdanteista riippumatta.

Lähes 90 prosenttia kuntatyönantajista aikoo tarjota nuorille kesätöitä tulevana kesänä. KT:n tiedustelun mukaan kuntatyönantajat tarjoavat kesätöitä tai tukevat sen antamista kaikkiaan noin 50 000 nuorelle.

Kunnat tukevat erilaisia mahdollisuuksia työllistyä

Kesätyöpaikoista noin puolet on kuntien omia kesätyöpaikkoja.

– Kunnat haluavat tarjota kesätyöpaikkoja ja niitä pyritään järjestämään nuorille monin eri tavoin. Sen lisäksi että kesätöitä tarjotaan kunnassa, kesätöiden tarjoamista tuetaan kesätyösetelillä yrityksissä tai esimerkiksi järjestöissä, kertoo työmarkkinatutkija Riikka Krause.

– Kunnat tukevat myös nuorten yrittäjien toimintaa. Osassa kuntia itsensä työllistäville 4H-yrittäjille annetaan kesätyötukea.

Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT kannustaa kuntatyönantajia tarjoamaan mahdollisuuksiensa mukaan nuorille ”Kunta-alan tutustu työelämään ja tienaa” -mallin mukaisia kesäharjoittelupaikkoja.

– Mallin mukaisia kesäharjoittelupaikkoja tarjosi KT:n tiedustelun mukaan joka neljäs kunnista. Osalla kunnista on tarjolla vastaavanlaisia omia kesäharjoitteluohjelmia.

Nuoret halutaan tutustuttaa kuntaan työpaikkana.

– Tiedustelusta käy hyvin ilmi, että kunnissa ymmärretään kesätyöpaikat mahdollisuutena tutustuttaa nuoria kunnan tarjoamiin töihin ja työuriin. Tämä näkyy siinä, että kuntien tarjoamien kesätöiden määrä on ollut taloussuhdanteista riippumatonta. Määrä on ollut pitkään suhteellisen vakio, toteaa Krause.

Vuonna 2020 kesätöiden tarjoaminen oli pitkään epävarmaa rajoitusten ja sulkujen vuoksi. Vuonna 2021 korona vaikutti vielä jonkin verran kesätöiden määrään ja siten, että osassa kuntia kesätyöpaikkoja tarjottiin vain ulkotöissä.

Puolet kesätöistä peruskoululaisille

Noin puolet kuntien tarjoamista kesätyöpaikoista on suunnattu peruskoululaisille. Kolmannes on tarkoitettu ammattiin opiskeleville, joissa ovat mukana myös yliopisto-opiskelijat.

Kunnissa löytyy kesätöiksi tehtäviä, joihin ei vaadita aiempaa työkokemusta.

– Nuorilla on mahdollisuus päästä alkuun työurallaan. Joissain kunnissa kunta tarjoaa kaikille tietyn ikäryhmän nuorille kesätöitä, kertoo Riikka Krause.

Tyypillisimpiä nuorille tarjolla olevia kesätöitä ovat puisto- ja puutarhatyöt, kulttuuri- ja nuorisopalvelujen tehtävät, siivous- ja kunnossapitotyöt sekä työt varhaiskasvatuksessa.

Hoitoalalle ja varhaiskasvatuksessa alan opiskelijoita palkataan muun muassa töihin vanhusten, vammaisten tai lasten pariin sekä vuosilomasijaisuuksiin että työharjoitteluihin. Nuorten osaamista hyödynnetään myös markkinoinnin ja sosiaalisen median tehtävissä.

Nuorille tarjolla etätöitä

Mahdollisuus tehdä ainakin osan kesätöistä etänä näkyy jo KT:n tiedustelun vastauksissa.

– Vastanneista kuntaorganisaatioista 12 prosenttia ilmoitti, että heillä on tarjolla nuorille kesätyöpaikkoja, joissa on mahdollisuus osittaiseen etätyöskentelyyn.  Pelkästään etänä tehtäviä kesätöitä ei kunnissa tiedustelun perusteella ole vielä tarjolla, toteaa Riikka Krause.

Tiedustelu lähetettiin vastattavaksi kaikille kunnille ja kuntayhtymille helmikuussa 2022. Siihen vastanneiden työnantajien henkilöstömäärä kattaa 80 prosenttia kuntien henkilöstöstä.

Riikka Krause

työmarkkinatutkija
Puhelin:
+358 9 771 2231
Matkapuhelin:
+358 40 827 4170
Sähköposti:
Riikka.Krause@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT