Suomeksi
Nyhet

Arbetslivsorientering och sommarjobb för unga

KT uppmuntrar kommunala arbetsgivare att erbjuda arbetslivsorientering och sommarjobb för unga. Med god planering och framförhållning kan man undvika de oklarheter och risker som coronaepidemin kan innebära.

Työntekijä tutustuu laitoshuoltajan työhön. Kuva: Eeva Anundi.

Osäkerheten kring coronaepidemin och arbetsgivarnas försvagade ekonomiska situation gör att det troligen finns färre sommarjobb och sommarpraktikplatser för unga i år.

KT uppmuntrar trots det kommunarbetsgivarna att i mån av möjlighet erbjuda unga sommarpraktik enligt modellen ”Bekanta dig med arbetslivet och tjäna en slant”, sommarjobb eller sommarsedlar.

Coronan kan påverka möjligheterna att rekrytera

I den rådande situationen är det bra om arbetsgivarna redan på förhand bedömer sina möjligheter att erbjuda sommarpraktikplatser och sommarjobb. Om det finns sådana möjligheter ska man ordna rekryteringen så att de arbetssökande vet att arbetsavtalet som är bindande för parterna kanske inte kan ingås förrän strax innan anställningen börjar.

Det är möjligt att praktiken eller sommarjobbet inte kan erbjudas på grund av att restriktionerna som gäller arbetsgivarens verksamhet ändrats till följd av coronaepidemin.

Arbetsgivarens möjligheter att erbjuda arbetslivsorientering eller sommarjobb kan ändras också efter att annonsen publicerats. En rekryteringsannons innebär inte att arbetsgivaren är tvungen att rekrytera. Med andra ord är man inte tvungen att välja personer för jobben trots att platserna redan utannonserats.

Arbetsgivarens möjlighet att erbjuda jobb kan ändras också efter att sökandena blivit valda.  Även om rekryteringsprocessen redan nått till valet av personer så är inte meddelandet om beslutet ett arbetsavtal.

Därför är det i den här situationen särskilt viktigt att se över hur man meddelar om beslutet av vem som blivit vald. När arbetsgivaren meddelar en ung person om att hen blivit vald måste man säga klart och tydligt att meddelandet inte är ett arbetsavtal.

Arbetsavtalet uppstår när arbetsgivaren och arbetstagaren tillsammans skriver på avtalet. Ett arbetsavtal är bindande för båda parter.

Sommarjobb och permitteringar

Om kommunen har personer som hotas av permittering eller som är permitterade kan kommunen erbjuda sommarjobb endast om det inte kränker rätten till annat lämpligt arbete under permitteringen för personer som hotas av permittering eller som redan permitterats.

Man får inte anställa nya arbetstagare om uppgifterna kunde erbjudas som alternativ till permittering. Således ska sommarjobben med låg tröskel erbjudas personer som hotas av permittering eller är permitterade. Om de vägrar att ta emot det erbjudna jobbet kan man anställda nya arbetstagare för uppgiften.

Man kan också främja sysselsättningen bland de unga med sommarsedlar. Med sommarsedlar anställs de unga inte av kommunen utan kommunen stöder sysselsättningen av unga i företag och organisationer.

I det här sammanhanget borde man beakta att om kommunen för samarbetsförhandlingar om permitteringar så ska båda parters syn på att samtidigt bevilja sommarsedlar behandlas.

Introduktion och arbetarskydd är extra viktigt

Under coronaepidemin är det särskilt viktigt med en god introduktion i arbetet och arbetarskyddet. Arbetsgivaren ska se till att introduktionen kan genomföras i tillräcklig mån också då arbetstagarna arbetar på distans.

Under introduktionen får den nyanställda lära sig hur arbetet utförs rätt och på ett säkert sätt. I coronatider innebär det till exempel anvisningar om hur man skyddar sig för viruset på ett ändamålsenligt sätt.

Med god planering och framförhållning kan man undvika oklarheter och de risker den rådande exceptionella situationen kan medföra.

Merja Renko

arbetsmarknadsombudsman
Telefon:
+358 9 771 2111
Mobiltelefon:
+358 50 305 3026
E-post:
Merja.Renko@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT