Suomeksi
Nyhet

KT och huvudavtalsorganisationerna rekommenderar att skolungdomar erbjuds sommarpraktik

Goda erfarenheter av kommunala sommarjobb kan i bästa fall inspirera unga till studier som senare kan leda till sysselsättning inom kommunsektorn.

Kasveja kastellaan oranssilla kastelukannulla. Kuva: Pexels.

KT och kommunsektorns huvudavtalsorganisationer rekommenderar att de kommunala arbetsgivarna under sommaren 2020 ger skolungdomar en chans att bekanta sig med kommunsektorns mångsidiga arbetsuppgifter och möjligheter. Sommarpraktiken ger också skolungdomarna egna erfarenheter av arbetslivet, dess spelregler, arbetsuppgifter och verksamhet på arbetsplatserna.

KT och kommunsektorns huvudavtalsorganisationer rekommenderar att man för två veckors sommarpraktik betalar 360 euro som engångsersättning år 2020. Kommunerna rekommenderas betala 365 euro år 2021 och 375 euro år 2022. Semesterersättningen ingår i lönen. I fråga om övriga anställningsvillkor ska man i dessa anställningsförhållanden följa kommunsektorns kollektivavtal (vanligen AKTA). På lönen betalas också lagstadgade socialskyddsavgifter beroende på personens ålder. Lönen betalas senast den följande lönebetalningsdagen efter det att anställningsförhållandet upphört.

Avsikten med sommarpraktikprogrammet är inte att ersätta normala sommarjobb. Enligt programmet kan ungdomarna bara få en sådan rekommenderad praktikperiod hos en och samma arbetsgivare, så att så många som möjligt ska kunna få arbetserfarenhet.

Man kan också komma överens med skoleleven om ett längre anställningsförhållande efter sommarpraktikprogrammet, men då är det inte längre fråga om ett anställningsförhållande enligt modellen.