Suomeksi
Pressmeddelande

Tehy och SuPer bötfälldes för olaglig arbetskonflikt i Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt

Tehy och SuPer samt deras lokala fackavdelningar har dömts till böter för att ha utlyst förbud mot övertidsarbete och skiftbyte på arbetsplatserna i Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt hösten 2021. Också förhandlingsorganisationen Sote rf dömdes till böter. Konfliktåtgärderna riktade sig mot kollektivavtalet under en tid då det rådde arbetsfred och de var därför lagstridiga.

Kuva: Pixhill.

Tehys och SuPers fackavdelningar vid Åbo universitets centralsjukhus utlyste ett förbud mot övertidsarbete och skiftbyte på arbetsplatserna i Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt 3–9.9.2021. I arbetskonflikten deltog cirka 3 500 medlemmar i Tehys och 160 i SuPers fackavdelning.

Arbetsdomstolen dömde Tehy och SuPer samt deras förhandlingsorganisation Sote rf till böter för försummelse av tillsynsskyldigheten enligt lagen om kollektivavtal. Tehy fick förhöjda böter. Tehys och SuPers lokala fackavdelningar som inlett arbetskonflikten dömdes till böter för brott mot fredsplikten.

Det olagliga förbudet mot övertidsarbete och skiftbyte bröt mot fredsplikten

Fackavdelningarna försökte genom det olagliga förbudet mot övertidsarbete och skiftbyte utöva påtryckning på arbetsgivaren att inleda förhandlingar om ett nytt avtal om utryckningspenning och höja utryckningspenningen. Under sommaren 2021 hade arbetstagarna temporärt fått en förhöjd utryckningspenning som betalats t.o.m. 31.8.2021.

Arbets- och tjänstekollektivavtalet för social- och hälsovårdssektorn (SH-avtalet) trädde i kraft 1.9.2021. SH-avtalet hade alltså varit i kraft endast två dagar då fackavdelningarna inledde de olagliga konfliktåtgärderna som riktade sig mot avtalet. Brottet mot SH-avtalet och fredsplikten genast efter att kollektivavtalet trädde i kraft visar på likgiltighet gentemot avtalssystemet och arbetsfreden.

Uppmuntran till arbetskonflikten på Twitter

Tehys ordförande kommenterade under arbetskonflikten ett meddelande på Twitter där det berättades att Tehys fackavdelning vid Åbo universitets centralsjukhus utlyst ett förbud mot övertidsarbete och skiftbyte på arbetsplatserna i Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt.

Arbetsdomstolen ansåg i sin dom att Tehys ordförande genom sin kommentar hade uppmuntrat dem som deltog i arbetskonflikten, vilket för Tehys del beaktades som en omständighet som höjde böterna.

Böterna för olagliga arbetskonflikter är otillräckliga

Social- och hälsovårdens förhandlingsorganisation Sote rf ålades att betala böter på 4 000 euro till Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT för försummelse av tillsynsskyldigheten. Tehys böter för försummelse av tillsynsskyldigheten blev 3 000 euro och Supers 2 500 euro. Tehys fackavdelning dömdes att betala 3 000 euro och SuPers fackavdelning 1 000 euro för brott mot fredsplikten.

Dessutom förpliktades förhandlingsorganisationen Sote rf, Tehy, SuPer och deras fackavdelningar att solidariskt ersätta KT:s rättegångskostnader.

Det var fråga om en olaglig arbetskonflikt som pågått i nästan en vecka och som orsakat olägenheter för arbetsgivaren och för arbetsgivarens klienter och patienter. De utdömda böterna överensstämmer med rättspraxis, men KT har redan länge kritiserat den otillräckliga nivån på dessa böter överlag och påtalat att de inte räcker till för att motverka olagliga arbetskonflikter.

Mimosa Lith

arbetsmarknadsjurist
Telefon:
+358 9 771 2044
Mobiltelefon:
+358 40 358 6225
E-post:
Mimosa.Lith@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT

Henrika Nybondas-Kangas

förhandlingsdirektör
Telefon:
+358 9 771 2100
Mobiltelefon:
+358 50 357 4233
E-post:
Henrika.Nybondas-Kangas@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT