På svenska
Tiedote

Tehylle ja SuPerille sakot laittomasta työtaistelusta Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä

Tehy ja SuPer sekä niiden paikalliset ammattiosastot on tuomittu hyvityssakkoihin Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin työpaikoilla syksyllä 2021 järjestetyn ylityö- ja vuoronvaihtokiellon johdosta. Myös neuvottelujärjestö Sote ry tuomittiin maksamaan hyvityssakkoa. Työtaistelutoimenpide kohdistui työ- ja virkaehtosopimukseen työrauhan ollessa voimassa ja oli siten lainvastainen.

Kuva: Pixhill.

Tehyn Turun yliopistollisen keskussairaalan ammattiosasto ry ja SuPerin TYKS:n ao ry järjestivät Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin työpaikoilla ylityö- ja vuoronvaihtokiellon 3.–9.9.2021. Työtaisteluun osallistui noin 3 500 Tehyn ja 160 SuPerin ammattiosaston jäsentä.

Työtuomioistuin tuomitsi Tehyn ja SuPerin sekä niiden neuvottelujärjestö Sote ry:n maksamaan hyvityssakkoa työehtosopimuslakiin perustuvan valvontavelvollisuuden laiminlyömisestä. Tehyn maksettavaksi tuomittiin korotettu hyvityssakko. Työtaistelun järjestäneet Tehyn ja SuPerin paikalliset ammattiosastot tuomittiin maksamaan sakkoa työrauhavelvollisuuden rikkomisesta.

Laiton ylityö- ja vuoronvaihtokielto rikkoi työrauhaa

Laittomalla ylityö- ja vuoronvaihtokiellolla ammattiosastot pyrkivät painostamaan työnantajaa aloittamaan neuvottelut uudesta hälytysrahasopimuksesta ja korottamaan hälytysrahaa. Kesän 2021 aikana työntekijöille oli maksettu määräaikaista korotettua hälytysrahaa, jonka maksaminen oli päättynyt 1.9.2021.

Sosiaali- ja terveydenhuollon työ- ja virkaehtosopimus (SOTE-sopimus) tuli voimaan 1.9.2021. SOTE-sopimus oli siis ollut voimassa vain kaksi päivää ennen kuin ammattiosastot aloittivat sopimukseen kohdistuvan laittoman työtaistelun. SOTE-sopimuksen ja työrauhan rikkominen heti työ- ja virkaehtosopimuksen tultua voimaan osoittaa piittaamattomuutta sopimus- ja työrauhajärjestelmää kohtaan.

Laittomaan työtaisteluun kannustettiin Twitterissä

Tehyn puheenjohtaja kommentoi työtaistelun aikana Twitterissä viestiä, jossa kerrottiin Tehyn Turun yliopistollisen keskussairaalan ammattiosasto ry:n julistaneen ylityö- ja vuoronvaihtokiellon Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin työpaikoille.

Työtuomioistuin katsoi tuomiossaan, että Tehyn puheenjohtaja oli viestillään kannustanut työtaisteluun osallistuneita, mikä otettiin huomioon Tehyn osalta hyvityssakon määrää korottavana seikkana.

Laittomista työtaisteluista seuraavat hyvityssakot riittämättömiä

Sosiaali- ja terveysalan neuvottelujärjestö Sote ry määrättiin maksamaan Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:lle hyvityssakkoa valvontavelvollisuuden laiminlyömisestä 4 000 euroa. Tehyn hyvityssakko valvontavelvollisuuden laiminlyömisestä oli suuruudeltaan 3 000 euroa ja SuPerin 2 500 euroa. Tehyn Turun yliopistollisen keskussairaalan ammattiosasto ry:n tuomittiin maksamaan hyvityssakkoa työrauhavelvollisuuden rikkomisesta 3 000 euroa ja SuPerin TYKS:n ao ry 1 000 euroa.

Lisäksi neuvottelujärjestö Sote ry, Tehy, SuPer sekä niiden ammattiosastot velvoitettiin yhteisvastuullisesti korvaamaan KT:n oikeudenkäyntikulut.

Kyseessä oli lähes viikon kestänyt laiton työtaistelu, josta aiheutui haittaa työnantajalle sekä sen asiakkaille ja potilaille. Tuomitut hyvityssakot ovat oikeuskäytännön mukaiset, mutta KT on jo pitkään kritisoinut hyvityssakkojen riittämätöntä tasoa yleisesti ja tuonut esiin sen, ettei niillä pystytä hillitsemään laittomien työtaistelujen järjestämistä.

Mimosa Lith

työmarkkinajuristi
Puhelin:
+358 9 771 2044
Matkapuhelin:
+358 40 358 6225
Sähköposti:
Mimosa.Lith@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT

Henrika Nybondas-Kangas

neuvottelujohtaja
Puhelin:
+358 9 771 2100
Matkapuhelin:
+358 50 357 4233
Sähköposti:
Henrika.Nybondas-Kangas@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT