På svenska
Uutinen

Työturvallisuuslakiin muutoksia 1.10. alkaen

Muutokset koskevat työajan ulkopuolista, työhön liittyvää matkustamista sekä yötyötä. Uudistettu työturvallisuuslaki ohjaa työnantajia arvioimaan vaaroja ja vähentämään matkustamisesta sekä yötyöstä aiheutuvia terveyshaittoja aiempaa ennaltaehkäisevämmin ja suunnitelmallisemmin.

Nuijan pää ylhtäältä kuvattuna. Kuva: Unsplash

Täsmennyksiä työnantajan velvollisuuksiin vaarojen selvittämisessä ja arvioinnissa

Nykyisin työnantajan on selvitettävä ja tunnistettava työstä, työajoista, työtilasta, muusta työympäristöstä ja työolosuhteista aiheutuvat haitta- ja vaaratekijät. Jos niitä ei voida poistaa, työnantajan on arvioitava niiden merkitys työntekijöiden turvallisuudelle ja terveydelle.

Lakiin on lisätty uutena huomioitavana työajan ulkopuolella tapahtuva työhön liittyvä matkustaminen.

Yötyötä koskevassa muutoksessa työnantajan velvollisuutena on selvittää, millä toimenpiteillä työn kuormitustekijöitä voidaan vähentää niissä tilanteissa, joissa yötyötä tekevän työntekijän työtehtävien vaihtaminen tai siirtyminen päivätyöhön ei ole mahdollista.

Yötyötä tekevällä työntekijällä on oikeus saada työnantajalta selvitys seikoista, joiden vuoksi työtehtävien vaihtaminen tai siirtyminen päivätyöhön ei ole mahdollista aiheutuvasta terveysvaarasta huolimatta. Selvitys on annettava ainoastaan työntekijän sitä pyytäessä, ja sen saisi antaa myös suullisesti.

Muualla verkossa