Suomeksi
Pressmeddelande

Stridsåtgärderna fördröjer återställandet av verksamheten till det normala inom sjukvårdsdistrikten

Det förbud mot övertidsarbete och byte av arbetsskift som Tehy och Supers förhandlingsorganisation Sote rf har angett i nio sjukvårdsdistrikt fördröjer återställandet av verksamheten till det normala efter coronaepidemin.

henkilö istuu

Genom påtryckningsåtgärderna försöker Tehy och Super försämra produktionen av tjänster för kommuninvånarna i sjukvårdsdistrikten och göra det svårare att återställa verksamheten vid sjukvårdsdistrikten efter corona, under den också annars utmanande sommarsemesterperioden.

I det akuta skedet av coronakrisen var man tvungen att kraftigt minska serviceverksamheten inom vårdsektorn. Den icke-brådskande vården kördes ner. Tusentals icke-brådskande operationer inom landet sköts upp på grund av corona. Nu kan förbudet mot övertidsarbete och byte av arbetsskift påverka tillgången till icke-brådskande vård igen.

Inom sjukvårdsdistrikten kan förbudet mot övertidsarbete och skiftesbyten för vårdpersonal leda till att det inte finns rätt antal personer på plats för alla arbetsskift. Situationen försvåras också av att stridsåtgärderna placerats under semesterperioden. 

Cheferna för de sjukvårdsdistrikt som blivit föremål för stridsåtgärder är djupt oroade över åtgärdernas konsekvenser för klienternas och patienternas vård och omsorg. Det är särskilt beklagansvärt med hur kort varsel man underrättade sjukvårdsdistrikten om påtryckningsåtgärderna. I vissa sjukvårdsdistrikt gavs informationen om förbud mot övertidsarbete och skiftesbyten samma dag som de togs i bruk.

Det råder arbetsfred i kommunsektorn

Genom påtryckningarna på sjukvårdsdistrikten strävar Sote rf efter att påverka förhandlingarna inom Avainta-avtalsområdet, där man förhandlar om kollektivavtal för kommunägda bolag inom social- och hälsovården.

De sjukvårdsdistrikt som blivit föremål för stridsåtgärderna upplever åtgärderna som oskäliga eftersom de nya kollektivavtal som ingåtts för kommunsektorn har trätt i kraft för två år framöver, och det har avtalats om arbetsfred.

Aldrig tidigare i kommunsektorns arbetsmarknadshistoria har konflikter och påtryckningsåtgärder inom ett avtalsområde riktats mot kommunala arbetsgivare under arbetsfred, såsom Sote rf:s åtgärder. 

I enlighet med regeringens beslut slopades utövandet av befogenheter enligt beredskapslagen den 15 juni och undantagsförhållandena upphörde den 16 juni. Tehy och Supers förhandlingsorganisation Sote rf utvidgade sina stridsåtgärder efter att undantagsförhållandena hade upphört.

Sote rf:s förbud mot övertidsarbete och byte av arbetsskift 17–30.6.2020 gäller följande sjukvårdsdistrikt:

Päijänne-Tavastlands samkommun för välfärd, verkställande direktör Marina Erhola, marina.erhola@phhyky.fi

Samkommunen för Södra Österbottens sjukvårdsdistrikt, direktör för sjukvårdsdistriktet Jaakko Pihlajamäki, jaakko.pihlajamaki@epshp.fi

Samkommunen för Norra Savolax sjukvårdsdistrikt, direktör för sjukvårdsdistriktet Risto Miettunen, risto.miettunen@psshp.fi

Samkommunen för Centrala Tavastlands sjukvårdsdistrikt, direktör för sjukvårdsdistriktet Seppo Ranta, seppo.ranta@khshp.fi

Samkommunen för Mellersta Finlands sjukvårdsdistrikt, direktör för sjukvårdsdistriktet Juha Kinnunen, juha.kinnunen@ksshp.fi

Birkalands sjukvårdsdistrikt, verkställande direktör Tarmo Martikainen, tarmo.martikainen@pshp.fi

Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt, direktör för sjukvårdsdistriktet Matti Bergendahl, matti.bergendahl@tyks.fi

Samkommunen för Norra Österbottens sjukvårdsdistrikt, direktör Ilkka Luoma för sjukvårdsdistriktet, ilkka.luoma@ppshp.fi

Samkommunen för social- och hälsövårdtjänster i Södra Savolax