På svenska
Tiedote

Työtaistelutoimet hidastavat toiminnan palauttamista normaaliin sairaanhoitopiireissä

Tehyn ja Superin neuvottelujärjestö Sote ry:n asettama ylityö- ja vuoronvaihtokielto yhdeksässä sairaanhoitopiirissä hidastaa toiminnan palauttamista koronaepidemian jälkeiseen aikaan.

henkilö istuu

Sairaanhoitopiireissä Tehy ja Super pyrkivät painostustoimillaan heikentämään kuntalaisten palvelujen tuottamista ja vaikeuttamaan sairaanhoitopiirien toiminnan palauttamista koronan jälkeiseen aikaan muutenkin haasteellisella kesälomakaudella.

Koronakriisin akuutissa vaiheessa terveysalan palvelutoimintaa jouduttiin voimakkaasti supistamaan. Kiireetöntä hoitoa ajettiin alas. Korona siirsi tuhansien suomalaisten kiireettömät leikkaukset. Nyt ylityö- ja vuoronvaihtokielto voi vaikuttaa uudelleen kiireettömän hoidon saantiin.

Sairaanhoitopiireissä hoitohenkilöstön ylityö- ja vuorovaihtokiellot voivat johtaa siihen, että kaikissa työvuoroissa ei ole suunniteltua määrää henkilöitä töissä. Tilannetta hankaloittaa työtaistelutoimien sijoittuminen lomakauteen. 

Työtaistelutoimien kohteeksi joutuneiden sairaanhoitopiirien johtajat ovat syvästi huolissaan toimien vaikutuksista asiakkaiden ja potilaiden hoitoon ja hoivaan. Erityisen paheksuttavaa on myös se, kuinka lyhyellä varoitusajalla painostustoimista ilmoitettiin sairaanhoitopiireille. Eräissä sairaanhoitopiireissä tieto hoitohenkilöstön ylityö- ja vuoronvaihtokiellosta annettiin samana päivänä kuin ne otettiin käyttöön.

Kunta-alalle on sovittu työrauha

Sairaanhoitopiireihin kohdistetuilla painostustoimilla Sote ry pyrkii vaikuttamaan AVAINTES-sopimusalan neuvotteluihin, joissa sovitaan kuntaomisteisten sosiaali- ja terveysalan yhtiöiden työehtosopimuksista.

Työtaistelutoimien kohteeksi joutuneet sairaanhoitopiirit kokevat toimet kohtuuttomiksi, kun kunta-alalle solmitut uudet virka- ja työehtosopimukset ovat tulleet voimaan ja työrauhasta on sovittu kaksivuotisilla sopimuksilla.

Koskaan aiemmin kunta-alan työmarkkinahistoriassa toisen sopimusalan kiistoja ja painostustoimia ei ole Sote ry:n toimien tapaan kohdistettu työrauhan aikana kuntatyönantajiin. 

Hallituksen päätöksen mukaisesti valmiuslain mukaisista toimivaltuuksien käytöstä luovuttiin 15. kesäkuuta ja poikkeusolot päättyivät 16. kesäkuuta. Tehyn ja Superin neuvottelujärjestö Sote ry laajensi työtaistelutoimiaan poikkeusolojen päätyttyä.

Sote ry:n ylityö- ja vuoronvaihtokielto 17.–30.6.2020 kohdistuvat seuraaviin sairaanhoitopiireihin:

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä, toimitusjohtaja Marina Erhola, marina.erhola@phhyky.fi

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, sairaanhoitopiirin johtaja Jaakko Pihlajamäki, jaakko.pihlajamaki@epshp.fi

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, sairaanhoitopiirin johtaja Risto Miettunen, risto.miettunen@psshp.fi

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, sairaanhoitopiirin johtaja Seppo Ranta, seppo.ranta@khshp.fi

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, sairaanhoitopiiri johtaja Juha Kinnunen, juha.kinnunen@ksshp.fi

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri, toimitusjohtaja Tarmo Martikainen, tarmo.martikainen@pshp.fi

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri, sairaanhoitopiirin johtaja Matti Bergendahl, matti.bergendahl@tyks.fi

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, sairaanhoitopiirin johtaja Ilkka Luoma, ilkka.luoma@ppshp.fi

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän terveyspalvelut


Tiedotetta on korjattu 29.6.2020 klo 13.25: 

Sairaanhoitopiireistä on poistettu Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite, johon ei kohdistu  Sote ry:n ylityö- ja vuoronvaihtokielto 17.–30.6.2020 

Sote ry:n ylityö- ja vuoronvaihtokielto 17.–30.6.2020 kohdistuu lisäksi Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän terveyspalveluihin, joka on lisätty tiedotteeseen.