Suomeksi
Nyhet

Den kompletterande ansökningsomgången för de kommunala sysselsättningsförsöken

Arbets- och näringsministeriet har utlysas den kompletterande ansökningsomgången för de kommunala sysselsättningsförsöken den 12 maj 2020. Ansökningstiden går ut den 26 juni 2020.

Ihmisia neuvotteluhuoneessa

Ansökningarna med bilagor sänds elektroniskt till arbets- och näringsministeriets registratorskontor senast 26.6.2020. Arbets- och näringsministeriet fastställer de nya försöksområdena i augusti–september. Försöken enligt den kompletterande ansökningsomgången inleds den 1 mars 2021 och avslutas den 30 juni 2023.

Vid budgetförhandlingarna i september 2019 avtalade regeringen om att inleda kommunala sysselsättningsförsök som en första åtgärd för att stärka kommunernas roll. Målet med försöken är att främja att arbetslösa arbetssökande kommer in i arbete eller utbildning på ett effektivare sätt än i nuläget. Syftet är att förbättra möjligheterna särskilt för personer som varit arbetslösa en längre tid eller med en svag ställning på arbetsmarknaden att komma in på arbetsmarknaden.

Den faktiska ansökningsomgången för de kommunala sysselsättningsförsöken genomfördes 8 oktober–19 november 2019. Utifrån ansökningsomgången fastställdes 90 kommuner för försöken.

Mer på webben: