På svenska
Uutinen

Työllisyyden kuntakokeilujen täydentävä haku käynnissä

Työ- ja elinkeinoministeriö on avannut täydentävän haun työllisyyden kuntakokeiluihin. Täydentävää hakuaikaa on 26. kesäkuuta saakka.

Ihmisia neuvotteluhuoneessa

Hakemukset liitteineen täydentävän haun kuntakokeiluihin tulee toimittaa sähköisessä muodossa työ- ja elinkeinoministeriön kirjaamoon 26.6.2020 mennessä. Päätökset uusista kokeilualueista tehdään elo-syyskuussa. Täydentävän hakukierroksen mukaiset kokeilut käynnistyvät 1.3.2021 ja päättyvät 30.6.2023.

Työllisyyden kuntakokeiluissa kunnat vastaavat vahvemmin työllisyyttä edistävien palvelujen tarjoamisesta. Kokeilujen tavoitteena on edistää työttömien työnhakijoiden työllistymistä ja koulutukseen ohjautumista nykyistä tehokkaammin. Tarkoituksena on parantaa erityisesti pidempään työttömänä olleiden ja heikossa työmarkkina-asemassa olevien pääsyä työmarkkinoille.

Työllisyyden kuntakokeilujen varsinainen hakukierros toteutettiin 8.10.–19.11.2019. Työ- ja elinkeinoministeriö vahvisti joulukuussa kokeiluun mukaan 90 kuntaa, jotka muodostavat yksin tai yhdessä usean kunnan kanssa yhteensä 20 kokeilualuetta.

Täydentävässä haussa noudatetaan samoja valintaehtoja kuin syksyllä 2019 toteutetussa haussa. Täydentävällä haulla kokeiluun pyritään saadaan mukaan riittävästi eri kokoisia kuntia ja myös kaksikielisiä kuntia.

Muualla verkossa: