Suomeksi
Nyhet

Alla kommuner måste föra samarbetsförhandlingar innan de fattar beslut om sysselsättningsområdena

Även om inga uppsägningar förväntas, måste samarbetsförhandlingar föras, eftersom reformen av arbets- och näringstjänsterna påverkar personalen.

Kolme henkilöä pitää sesiten palaveria sähköpöydän ympärillä. Kuva: Unsplash.

Kommunerna måste inleda samarbetsförhandlingar innan de fattar beslut om hur de ska ordna sysselsättningstjänsterna i och med AN-reformen.

Arbets- och näringstjänsterna överförs från staten till kommunerna 2025. Därför måste beredningen av sysselsättningsområdena inledas i kommunerna så snart som möjligt. De planer som gäller områdena ska lämnas in till ministeriet i slutet av oktober. 
 
– När kommunerna i anslutning till reformen inleder beredningen av sysselsättningsområdena, ska de också inleda samarbetsförhandlingar med personalen så snart som möjligt. Samarbetsförfarandet ska vara slutfört innan organen i kommunen fattar beslut om att bilda sysselsättningsområdet, säger KT:s förhandlingsdirektör Anne Kiiski

I samarbetsförfarandet ska bland annat behandlas grunderna för bildandet av sysselsättningsområdet, olika alternativ för ordnandet av sysselsättningstjänster samt konsekvenserna för personalen. Arbetsgivaren bör förhandla om grunderna för, verkningarna av och alternativen till de åtgärder som är under beredning.

”Innan samarbetsförfarandet inleds ska arbetsgivaren ge personalen den information som behövs för behandlingen av ärendet. Informationen ska ges i ett så tidigt skede som möjligt innan förhandlingarna inleds, så att personalen har möjlighet att sätta sig in i ärendet i tillräcklig utsträckning”, säger Kiiski. 

Kiiski påpekar att lagen kräver att samarbetsförhandlingar förs under olika skeden av beredningen av AN-reformen innan beslut fattas. 

– Sannolikt måste flera samarbetsförhandlingar föras i kommunerna innan reformen genomförs. I enlighet med god personalpolitik ska personalen erbjudas information och möjligheter att påverka frågorna också på andra sätt, säger Kiiski. 

Stöd för förändringen kan man få genom att via webbtjänsten Linja ansluta sig till KT:s arbetsgivarnätverk för främjande av sysselsättningen.

Anne Kiiski

förhandlingsdirektör
Telefon:
+358 9 771 2508
Mobiltelefon:
+358 50 414 0718
E-post:
Anne.Kiiski@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT