Suomeksi
Nyhet

Den första förändringshandledningen i anslutning till AN2024-reformen inleds 15.5.

Genom riksomfattande förändringshandledning erbjuds stöd både på statlig och kommunal nivå för personal, chefer och framtida sysselsättningsområden som berörs av reformen av arbets- och näringstjänsterna 2024.

Toimistossa tehdään töitä tietokoneella.  Kuva: Eeva Anundi.

Förändringshandledningen i samband med AN-reformen erbjuds av Arbets- och näringsministeriet. I maj inleds stödjande handledning för såväl chefer som personal.

Kursmodulen Miten pomo jakselee (Hur mår chefen) riktar sig till personer i chefsställning och fokuserar på identifiering av förändringsfenomen och förmåga till förändring. Modulen Mitä repussa mukana (Vad har du i ryggsäcken), som riktas till personalen, erbjuder stöd för förändringmotivationen och resurserna under förändringen.

Båda utbildningarna ordnas som regionala grupper, som var och en rymmer 20 deltagare. Anmälningar tas emot fram till 12.5.2023 kl. 12. De exakta tiderna för kursmodulerna framgår under anmälningslänken.

Anmäl dig till modulen Miten pomo jakselee>

Anmäl dig till modulen Mitä repussa mukana>

Det kommer att ordas fler grupper inom förändringshandledningen från och med augusti, och under höstens lopp kommer också fler kursmoduler att erbjudas. Ytterligare information: valmennukset.keha@ely-keskus.fi

 

Stöd för kommunikation

För chefer, ledning och sakkunniga med ansvar för förändringskommunikation ordnas också utbildningar kring temat Viestinnän voimalla muutoksessa (Kommunikationen bär genom reformen) onsdag 17.5.2023 kl. 9.30–11.30 och torsdag 8.6.2023 kl. 9.00–11.00. De kräver ingen förhandsanmälan, utan man kan ansluta sig via länken nedan. Båda utbildningarna har samma innehåll. Den senare kommer att spelas in.

Delta i modulen Viestinnän voimalla muutoksessa 17.5>

Delta i modulen Viestinnän voimalla muutoksessa 8.6 >

 

Också KT erbjuder förändringsstöd

KT har deltagit och deltar fortfarande i förberedelserna kring förändringen och stöder kommunerna och samkommunerna i beredningen av reformen så att överföringen av personalen till de nya arbetskraftsmyndigheterna ska lyckas så smidigt som möjligt.  

KT har grundat ett arbetsgivarnätverk för främjande av sysselsättningen, vars syfte är att stödja arbetsgivarna i förändringsledning och personalledning i AN-reformen 2024. Nätverket sammanträder regelbundet. De sista nätverksmötena denna vår ordnas 25.5.2023 kl. 14–15 och 21.6.2023 kl. 10–11. Anmälning till nätverkets sammanträden sker via KT:s webbplats. Du kan ansluta dig till nätverket genom att skicka e-post till adressen toimisto@kt.fi.