Suomeksi
Pressmeddelande

Staten bör stödja en framgångsrik överföring av personalen i AN-reformen

KT kräver ett undantag från tillämpningen av samarbetslagen så att kommunerna hinner avtala med personalen om nödvändiga ändringar i uppgifterna före 1.1.2025. Enligt gällande lag skulle samarbetsförhandlingarna inledas när de nya sysselsättningstjänsterna redan borde vara igång.

Lomakkeiden täyttöä yhdessä. Kuva: Pixhill

Arbetsgivarna i kommunsektorn kräver en tidsbegränsad ändring i kommunernas och välfärdsområdenas samarbetslag. Anledningen är AN-reformen, som sker 1.1.2025, där cirka fyra tusen arbetstagare överförs från staten till kommunerna. Dessutom kommer personal från regionala kommunförsök och olika kommuner att byta arbetsgivare.

Enligt den nuvarande lagen skulle samarbetsförhandlingar med den personal som överförs inte kunna inledas förrän de överförts till sina nya arbetsgivare, det vill säga år 2025. Samtidigt borde sysselsättnings- och livskraftstjänsterna redan vara i full gång i kommunerna.

Enligt Outi Mäkelä, kommundirektör i Nurmijärvi och ordförande för KT:s kommunsektion, finns det risker i samband med beredningen. Därför borde man kunna inleda samarbetsförhandlingarna med personalen redan under hösten 2024.

– Förväntningarna på reformen är stora och dess mål är högt satta. Samtidigt kan inte kommunerna, de kommande arbetsgivarna, officiellt förhandla och exempelvis avtala om uppgifternas innehåll före reformen genomförts, säger Outi Mäkelä.

Personalen behöver också veta vad som väntar dem

Kommunerna kan ordna sysselsättnings- och livkraftstjänsterna själv eller som en del av ett sysselsättningsområde med flera kommuner. Sammanlagt finns det 45 sysselsättningsområden.

Efter den första januari 2025 borde kommunens eller sysselsättningsområdets personal redan betjäna kunderna som en enda organisation. Kunderna är förutom arbetssökande också områdets företag och andra arbetsgivare.

Vid samarbetsförhandlingarna är avsikten inte att minska antalet arbetsplatser. Däremot kan uppgifternas innehåll ändras och i många fall måste arbetsplatsen flyttas för att kommunen ska kunna betjäna alla arbetssökande och arbetsgivare. Ändringar i anställningen kan inte göras utan samarbetsförhandlingar.

– En tidsbegränsad ändring av samarbetslagen skulle hjälpa kommunerna att lyckas med reformen och säkerställer servicens kontinuitet. Det skulle också ge personalen information om det som väntar dem och hjälpa dem att engagera sig i arbetet trots förändringarna, säger Outi Mäkelä.

Sysselsättningstjänsterna är kritiska för ekonomin

Markku Jalonen, KT:s verkställande direktör, säger att sysselsättnings- och livskraftstjänsterna är viktiga för kommunernas livskraft men också för hela landets sysselsättningsutveckling och samhällsekonomin.

– Kommunernas framgång i genomförandet av AN-reformen påverkar direkt kommunernas och regeringens möjligheter att uppnå sysselsättningsmålen.
Enligt Jalonen skulle en tidig inledning av samarbetsförhandlingarna också minska konflikterna i samband med förhandlingarna och göra överförandet av tjänsterna smidigare.

– AN-reformen är en exceptionellt krävande reform då både strukturerna och tjänsterna förnyas samtidigt. Kommunerna behöver verktyg som stöder framgången. Fungerande tjänster byggs inte på en natt, säger Outi Mäkela.

AN-reformens syfte är att stärka den lokala sysselsättningspolitiken och förbättra riktandet av servicen till kundernas behov. Staten förväntar sig att reformen utvecklar sysselsättnings- och livskraftstjänsterna samt höjer sysselsättningsgraden.

Närmare upplysningar

Outi Mäkelä, ordförande för KT:s kommunsektion, kommundirektör i Nurmijärvi, tfn 040 317 2100, outi.makela(at)nurmijarvi.fi 
Markku Jalonen, verkställande direktör för Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT, tfn 040 547 7710, markku.jalonen(at)kt.fi

Markku Jalonen

verkställande direktör
Telefon:
+358 9 771 2500
Mobiltelefon:
+358 40 547 7710
E-post:
Markku.Jalonen@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT