Suomeksi
Nyhet

KT-lehti 4/2023 är ute – temat är sysselsättning

Det senaste numret 4/2023 av KT-lehti lägger särskilt fokus på AN-reformen. Milla Tikkanen, sysselsättningschef i Kajana, berättar hur mycket Kajanaland har lyckats höja sin sysselsättningsgrad. Förändringsdirektör Johanna Ilmonis infallsvinkel är Södra Karelens samarbete utan kommunförsök. Artiklarna innehåller också anvisningar och tidtabeller för genomförandet av reformen.

KT-lehden 4/2023 teemana on TE-uudistus.

I Kajanaland utnyttjas kommunförsök

I Kajanaland har kommunförsöken höjt sysselsättningsgraden rekordartat. I maj i år lyckades Kajanaland sänka sin arbetslöshetsgrad till 8,1 procent, vilket är under det nationella genomsnittet. 

Den goda praxis man anammat överförs nu till AN 2024-reformen, när landskapet förbereder sig på överföringen av alla sysselsättningstjänster från staten till kommunerna, vilket sker år 2025.

– Vi har erbjudit service särskilt i början av arbetslösheten och inte lämnat någon ensam med sina problem. Efter cirka tre månader ser man vanligen om det också finns andra hinder för sysselsättningen än att man inte hittat en lämplig arbetsplats, säger Milla Tikkanen, sysselsättningschef i Kajana stad och koordinator för kommunförsöket i Kajanaland.

Undret i Kajanaland | KT-lehti (ktlehti.fi)>

Samarbete utan kommunförsök

Södra Karelen går in i AN 2024-reformen utan erfarenhet från ett sysselsättningsfrämjande kommunförsök. Samarbetet i sysselsättningsfrågor har ändå varit aktivt i området.

I Södra Karelen har samarbetet i sysselsättningsfrågor varit omfattande redan länge. Enligt förändringsdirektör Johanna Ilmoni var det en orsak till att landskapet inte gick med i kommunförsöket.

– Vi upplevde inte att vi missade något utan kommunförsöket.

I Södra Karelen har det redan i åratal funnits en gemensam ledningsgrupp för sysselsättning, där förutom kommunerna i regionen även exempelvis representanter från NTM-centralen, företagarna och läroanstalterna deltar. 

Samarbete utan kommunförsök | KT-lehti (kt-lehti.fi)>

Varför behöver vi en AN-reform?

Patrik Tötterman, sakkunnig inom sysselsättnings- och socialpolitik vid KT, konstaterar att sysselsättningen har ökat kraftigt under de senaste åren. Han anser att även om de offentliga arbetskraftstjänsterna har en begränsad inverkan på sysselsättningen måste man medge att AN-byråerna har lyckats med sin uppgift. Varför överförs arbetskraftsmyndigheterna trots det från staten till kommunerna?

Miksi tarvitsemme TE-uudistusta | KT-lehti (kt-lehti.fi)> (på finska)

Inlärningssvårigheter kan bli en stötesten i arbetslivet

Inlärningssvårigheter är något som skolorna blivit vana att tackla, men i arbetslivet glöms saken lätt bort. Detta leder till underprestation och utmattning i arbetet samt arbetslöshet.

Inlärningssvårigheter kan bli en stötesten i arbetslivet | KT-lehti (ktlehti.fi)>

Dags för avgörande beslut

I höst är det bråda tider för kommunerna, eftersom de ska dra upp stora riktlinjer inför AN 2024-reformen.

Dags för avgörande beslut | KT-lehti (ktlehti.fi)>

Läs mer:

KT-lehtis webbplats>