Suomeksi
Nyhet

KT grundade ett arbetsgivarnätverk för främjandet av sysselsättningen

KT stödjer arbetsgivarna i reformen av arbetskrafts- och näringstjänsterna 2024. I förändringsstödet ingår påverkan i lagstiftningsarbetet och samarbete med intressentgrupper.

Piirroskuva ihmisistä keskustelemassa pöydän ja tietokoneiden ääressä.

Organiseringsansvaret för offentliga arbetskraftstjänster överförs från staten till kommunerna i början av 2025. Förändringen är enorm. Personalen på mer än 4 000 årsverken överförs samtidigt genom överlåtelse av rörelse till kommuner och samkommuner.

Arbets- och näringsministeriet håller på att införa en nationell stöd- och styrstruktur som stöd i förändringen. Dessutom kommer genomförandet av förändringen att stödjas under 2023 och 2024 med ett genomförandeprogram som utarbetats av staten och kommunerna tillsammans. 

KT deltar också i det nätverksbaserade arbetet med att ge ut en handbok till stöd för genomförandet. KT bevakar de kommunala arbetsgivarnas intressen genom sin strävan att påverka lagstiftningen, genom att lyfta fram viktiga teman i beredningsgrupperna för reformen och i samarbetet med intressentgrupper samt i kommunikationen. 

Stöd för förändringsledning och personalledning i reformen av AN-reformen 2024

KT har till stöd i reformen lanserat ett arbetsgivarnätverk för främjande av sysselsättningen. Nätverket grundades den 23 februari.

Det väckte stort intresse. Till det första mötet anmälde sig genast mer än 160 deltagare.

– Arbets- och näringsministeriets stödstruktur utgör en god kunskapsgrund i fråga om flera viktiga faktorer med tanke på reformen. Men den är inte tillräcklig i sig. Det nya nätverket erbjuder stöd till dem som leder genomförandet av reformen i kommunen och som i egenskap av arbetsgivare ska ta emot den personal som överförs från staten, säger Patrik Tötterman, sakkunnig inom sysselsättning och socialpolitik vid KT.

Patrik Tötterman

sakkunnig i sysselsättnings- och socialpolitik
Telefon:
+358 9 771 2246
Mobiltelefon:
+358 50 496 9133
E-post:
Patrik.Totterman@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT