På svenska
Uutinen

Kesätyöt alkavat ja koululaisten kesäharjoitteluohjelma jatkuu

Työmarkkinakeskusjärjestöjen Tutustu työelämään ja tienaa -kesäharjoitteluohjelma jatkuu vielä vuonna 2019. Lisäksi kuntaorganisaatiot tarjoavat tuhansia kesä- ja harjoittelupaikkoja. Ohjeet palkkojen määrittelyyn löytyvät nettisivuiltamme.

Mansikanpoimijoita mansikkapellolla. Kuva: Eeva Anundi,

Työmarkkinakeskusjärjestöjen Tutustu työelämään ja tienaa -kesäharjoitteluohjelmalla pyritään antamaan koululaisille omakohtaisia kokemuksia työelämästä, sen pelisäännöistä, työtehtävistä ja yritysten sekä muiden työpaikkojen toiminnasta.

Kesäharjoitteluohjelman pituus on kaksi viikkoa ja se on suunnattu peruskoulun yläluokkalaisille, lukiolaisille, kymppiluokkalaisille sekä Valma-koulutukseen osallistuville nuorille. Sillä ei ole tarkoitus korvata normaalia kesätyötä.

Harjoitteluohjelman palkasta suositus

Keskusjärjestöt ovat antaneet suosituksen Tutustu työelämään ja tienaa -harjoitteluohjelmasta maksettavasta palkasta. Vuonna 2019 kahden viikon harjoitteluohjelman suorittamisesta maksetaan kertakaikkisena palkkana 350 euroa.

Palkka sisältää tutustumisjaksolta kertyneen lomakorvauksen. Palkasta maksetaan lakisääteiset sosiaaliturvamaksut henkilön iästä riippuen.

KT:n sivuilta ohjeet myös kesätyöntekijöiden ja sijaisten palkan määrittelemisestä

Kuntaorganisaatiot tarjoavat vuonna 2019 arviolta 45 000 kesätyöpaikkaa. Tarjolla on kesätyöpaikkoja, harjoittelupaikkoja ja vuosilomasijaisuuksia eri alojen opiskelijoille. Kunnat myös tukevat kesätyöpaikkoja yrityksissä ja yhteisöissä.

KT:n sivuilta löytyy ohje siihen, miten kesätyöntekijöiden ja vakituisen työntekijän sijaiseksi palkattujen opiskelijoiden palkat määritellään.