Suomeksi
Nyhet

Olagliga stödstrejker i Åbo försvårar kommuninvånarnas vardag

Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL inledde 27.11 en olaglig stödstrejk hos Åbo stad. Offentliga och privata sektorns funktionärsförbund Jyty meddelade ett övertidsförbud och förbud mot byte av arbetsskift. Bägge åtgärderna är olagliga och de försvårar oskäligt det dagliga livet för kommuninvånarna.

Työmatkalaisia bussissa. Kuva: Pixhill.

Stödstrejken samt förbudet mot övertid och byte av arbetsskift beror på att Arkea Oy, som är medlem av Avainta Arbetsgivarna rf, har beslutat att byta arbetsgivarförening. Avainta har krävt att arbetstagarorganisationerna avstår från stridsåtgärderna och återställer arbetsfreden.

JHL:s stödstrejk inleddes 27.11.2019 kl. 00.00 och avslutas 29.11.2019 kl. 24.00. I stödstrejken deltar alla JHL-medlemmar som arbetar vid Åbo stads verksamhetsställen. Strejken gäller alla arbetsskift som börjar under perioden. Utanför stödstrejken har avgränsats endast anställda med sysselsättningsmedel, tjänsteinnehavare och uppgifter som inte kan lämnas outförda utan fara för människors liv, hälsa eller egendom.

Jytys förbud mot övertid och byte av arbetsskift gäller Jyty-medlemmar som arbetar vid Åbo stad. Förbudet började 27.11 kl. 00.00 och det gäller tills vidare.

KT har sänt båda förbunden en övervakningsanmälan, i vilket KT kräver att de avbryter de olagliga stödåtgärderna som har som syfte att påverka arbetsgivarens arbetsledningsrätt.