Suomeksi
Nyhet

De ungas arbetshälsa stöds bäst genom att bekräfta deras resurser

Arbetshälsoinstitutet har publicerat rekommendationer för hur arbetsplatser kan stöda de ungas välbefinnandet i arbetet. I forskningsprojektet utvecklades också grupphandledning för unga anställda samt webbutbildning för chefer. Handledningen och webbutbildningen är verktyg som lär arbetsplatser att handla enligt rekommendationerna.

Vanhempi työntekijä opastaa nuorempia työntekijöitä työpajalla. Kuva: Mostphotos.

I Arbetshälsoinstitutets projekt Onnistuneesti työuralle (Med framgång ut i arbetslivet) utreddes möjligheterna att stärka ungas resurser och välbefinnande i arbetet i början av karriären.

Sätten att stödja de ungas välbefinnande i arbetet kan komprimeras till tre rekommendationer:

  1. Stärk den ungas självförtroende.
  2. Stöd den ungas känsla av att ha kontroll över arbetet.
  3. Följ med den unga som inleder sin karriär.

Självförtroende är den ungas tro på sin förmåga. Självförtroendet växer när den unga får positiv respons på sina framsteg och lär känna sina styrkor. Chefer och de anställda kan hjälpa den unga att känna igen styrkor han eller hon inte är medveten om.

Känslan av kontroll över arbetet är en upplevelse av att arbetet flyter och att uppgifterna är lagom krävande. Man kan öka känslan av att ha kontroll över arbetet genom rätt dimensionerade och väl definierade arbetsuppgifter. Unga som är i början av sin karriär ska erbjudas uppgifter där de kan växa och uppleva att de har kontroll.

Att följa med den unga betyder närvaro, uppmuntran och tillräckligt stöd. Arbetsplatsen kan till exempel erbjuda unga arbetstagare möjligheter att nätverka och arbeta tillsammans med mer erfarna. Den ungas förmåga att hantera besvärliga situationer kan förbättras genom att öva på sådana i förväg.

I projektet Med framgång ut i arbetslivet utvecklades forskningsbaserade metoder och verktyg som arbetsplatser kan använda för att stödja de ungas välbefinnande i arbetet.

Grupphandledningen av unga arbetstagare fokuserar på styrkor

I forskningsprojektet utvecklades resursinriktad grupphandledning som ger arbetsplatserna metoder att stötta unga arbetstagare som inleder sin karriär. Handledningen fokuserar på den unga arbetstagarens styrkor och resurser och bekräftar den ungas förmåga att lösa problem och utvecklas.

Handledningen rekommenderas för unga som redan har lite arbetslivserfarenhet och behärskar grunderna i sitt arbete.

Enligt undersökningen förbättrade handledningen de ungas självförtroende och känsla av att ha kontroll över arbetet samt stresshantering.  Allt detta stöder välbefinnandet i arbetet. Deltagarna fick dessutom stöd av varandra. De delade till exempel med sig av lösningar på besvärliga situationer.

Med hjälp av Arbetshälsoinstitutets två avgiftsfria handböcker på finska är det enkelt att ordna grupphandledning för de anställda på arbetsplatsen. Den ena är avsedd för de unga deltagarna och den andra för handledaren. Grupphandledningen kan ledas av arbetslivsutvecklare, utbildare, kompetensutvecklare eller representanter för personalförvaltningen.

Chefer behöver kunskap för att leda unga arbetstagare

Chefsutbildningen som utvecklats i forskningsprojektet ger arbetsplatserna ett redskap för att stärka chefernas kompetens. Utbildningen förbättrar chefernas förmåga att leda anställda som är i början av sin karriär och diskutera till exempel arbetets mål. Under utbildningen får cheferna bekanta sig med metoder som fokuserar på styrkor och får bland annat öva sig i att ge respons.

Enligt undersökningen förbättrade utbildningen chefernas förmåga att leda resursorienterat.

Chefsutbildningen passar också för personer som introducerar nyanställda i arbetet och utbildningen är lätt att genomföra på arbetsplatsen med hjälp av handböckerna som utarbetats i projektet. I de avgiftsfria handböckerna, som är på finska, finns detaljerade anvisningar för genomförandet av utbildningen. Den ena är avsedd för utbildaren och den andra för chefen som deltar i utbildningen.

Mer på webben