Suomeksi
Pressmeddelande
Kuntatyö2030

Limingo är Finlands mest innovativa kommun

Den mest innovativa kommunen i Finland valdes nu för andra gången som en del av kampanjen Hyvä kiertämään - Dela med dig. De bästa bidragen från kommunsektorn samlades i den riksomfattande portalen Framstegsarenan. Portalen synliggör det goda kommunala arbetet och främjar spridningen av utvecklingsvägar inom sektorn.

Limingan Lakeustalo syksyllä kuvattuna

Limingo får i år erkännandet som Finlands mest innovativa kommun för sina 68 utvecklingsåtgärder, vilket är en fantastisk prestation i förhållande till antalet anställda i den lilla kommunen. Limingo har lyft fram utvecklingsåtgärder på Framstegsarenan från många olika serviceområden, i synnerhet småbarnspedagogik, undervisning, förvaltning och näringslivstjänster samt renhållnings- och måltidsservice. Limingo valdes till Finlands mest innovativa kommun för andra året i rad. I fjol delade Limingo med sig av fler än 50 nya utvecklingsidéer från olika sektorer på Framstegsarenan. 

Grunden till Limingos framgång är ett tankesätt som utgår från vardagsutmaningar, en organisation med låg tröskel och en uppmuntrande atmosfär. 

– Ett uppmuntrande och kreativt arbetsklimat samt viljan att göra saker bättre är kanske de viktigaste förutsättningarna för att komma med nya idéer. Det är inte alltid cheferna som vet bäst, utan den bästa sakkunskapen finns ofta hos arbetstagarna själva. Arbetsutvecklingen utgår ofta från utmaningar i vardagen, men det är lika viktigt att man får göra saker på ett nytt sätt och påverka hur man utföra sitt eget arbete. Det är otroligt givande, säger Pekka Rajala, kommundirektör i Limingo. 

Utvecklingen av det kommunala arbetet i Limingo sker på ett lekfullt men ambitiöst sätt. 

– Det kommunala arbetets vardag behöver lite roliga galenskaper och tävlingsanda. Det här lättar upp och skapar glädje i vardagen. I år har också fullmäktige aktiverat sig: förra årets vinst inspirerade dem att föreslå deltagande budgetering för Finlands mest innovativa kommun. På detta sätt har också kommuninvånarna fått delta i utvecklingen, fortsätter Rajala. 

Mer än tusen utvecklingsåtgärder på Framstegsarenan

Under september–oktober gav kampanjen Dela med dig upphov till närmare 200 nya utvecklingsåtgärder på Framstegsarenan från fler än 30 kommunorganisationer runt om i Finland. Totalt finns det redan över tusen utvecklingsbidrag från över hundra kommunala organisationer i webbportalen.  

– Kommunarbetet reformeras och utvecklas hela tiden. Framtidsarenan fick i år igen många uppfinningsrika lösningar för att förbättra olika funktioner och tjänster. Olika yrkesbranscher från kultur till fostran och från social- och hälsovård till tekniska branscher lyfts fram och återspeglar mångfalden inom kommunsektorn. Den kundorienterade och multiprofessionella utvecklingen av tjänsterna samt olika teman, såsom rekryteringarna, syns bra bland årets utvecklingsåtgärder, säger programchef Anna-Mari Jaanu

De mest inspirerande utvecklingsåtgärderna premieras 1.12.2022 i Bio Rex, Glaspalatset i Helsingfors vid galan för Kuntatyö2030. Priserna delas ut inom programmet Kuntatyö2030, som drivs av Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT och kommunsektorns huvudavtalsorganisationer, Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU, Offentliga sektorns union JAU och Social- och hälsovårdens förhandlingsorganisation Sote rf. 

Närmare upplysningar  

Anna-Mari Jaanu, programchef, tfn. +358 505 72 4620, anna-mari.jaanu@kt.fi   
Anniina Tuomi, projektchef, tfn +358 50 405 9989, anniina.tuomi@kt.fi 
Pekka Rajala, kommundirektör, Limingo kommun, tfn +358 50 312 5000, pekka.rajala@liminka.fi 

 

 

Bild: Limingo kommun

Anna-Mari Jaanu

sakkunnig, arbetsutveckling
Telefon:
+358 9 771 2727
Mobiltelefon:
+358 50 572 4620
E-post:
Anna-Mari.Jaanu@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT
Ansvarsområden:
  • Arbetslivsutvecklingsprojekt