Suomeksi
Pressmeddelande
KUNTATYÖ2030

Tiotals kommunala utvecklare och den mest innovativa kommunen premieras

På Kuntatyö2030-galan den första december firas utvecklingsarbetet i kommunerna. Då premieras tiotals kommunala arbetsplatser på olika håll i Finland för framgångsrikt utvecklingsarbete. Priser delas ut för sammanlagt 50 utvecklingsidéer från olika sektorer.

Under galan premieras inspirerande och imponerande utvecklingsgärningar från olika sektorer, med olika teman och från olika delar av Finland. De prisbelönade valdes ut bland de 183 utvecklingsgärningar som under år 2022 anmälts till portalen Framstegsarenan. 

De flesta kom från undervisnings- och fostranssektorn och social- och hälsovårdssektorn. Många av de anmälda utvecklingsgärningarna hade att göra med hela kommunorganisationen med teman som till exempel förbättrande av arbetshälsan, rekryteringen eller chefsarbetet. 

De utvalda gärningarna kommer från Birkaland, Egentliga Finland, Egentliga Tavastland, Lappland, Mellersta Finland, Norra Karelen, Norra Savolax, Norra Österbotten, Nyland, Päijänne-Tavastland, Satakunta, Södra Österbotten och Österbotten. 
  
– Det kommunala arbetet utvecklas hela tiden. Vi vill lyfta fram gott kommunalt arbete och tacka dem som utvecklar branschen, säger programchef Anna-Mari Jaanu.

Limingo är än en gång Finlands mest innovativa kommun

Kampanjen Hyvä kiertämään (Dela med dig) sökte de mest innovativa kommunerna i Finland. Som den mest innovativa kommunen utsågs den kommun som anmält de flesta utvecklingsåtgärderna på Framstegsarenan under september–oktober 2022.  

Det är andra gången i rad som Limingo vunnit titeln den mest innovativa kommunen. Limingos olika servicesektorer anmälde i år nästan 70 utvecklingsgärningar till Framstegsarenan. 
 
 – Det görs enormt mycket utvecklingsarbete i kommunerna men det hamnar ofta i skymundan. Limingo är ett fräscht undantag. Limingo är ett bra exempel på hur också en liten kommun kan producera utvecklingsidéer och gärningar som andra kan ha glädje av. I Limingo har man förstått hur viktigt det är att synliggöra gott kommunalt arbete, säger Jaanu.  

De mest inspirerande gärningarna från olika sektorer 

Under galan Kuntatyö2030 premieras 50 inspirerande utvecklingsgärningar med olika teman från olika sektorer. Kommunsektorn är omfattande och yrkesområdena är många. De inspirerande åtgärderna tar fint fram branschens mångsidighet. 
  
– Framstegsarenan har just nu 1055 utvecklingsåtgärder från närmare 140 kommunala organisationer. Jag uppmuntrar alla kommuner och de kommande välfärdsområdena att öppet och fördomsfritt dela med sig av sina utvecklingsidéer! Lov att utveckla och en öppen utvecklingskultur främjar arbetsplatsens attraktionskraft, säger Jaanu.  
 
Läs om de premierade gärningarna på webbplatsen Kuntatyö2030 (på finska) > 

  
Närmare upplysningar

Anna-Mari Jaanu, 
programchef, KT
tfn. +358 50 572 4620
www.kuntatyo2030.fi   

Programmet Kuntatyö2030 främjar resultat, produktivitet och arbetslivskvalitet i det kommunala arbetet och synliggör det. Programmet drivs av Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT och kommunsektorns huvudavtalsorganisationer, Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU, Offentliga sektorns union JUKO och Social- och hälsovårdens förhandlingsorganisation Sote rf.  

Anna-Mari Jaanu

sakkunnig, arbetsutveckling
Telefon:
+358 9 771 2727
Mobiltelefon:
+358 50 572 4620
E-post:
Anna-Mari.Jaanu@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT
Ansvarsområden:
  • Arbetslivsutvecklingsprojekt