Suomeksi
Nyhet

Tehy och JHL dömdes till strejkböter för utmarsch

Arbetsdomstolen har dömt KoHo, Tehy och dess lokala fackavdelning samt Kommunfackets Union, JHL och dess samorganisa1on till strejkböter för brott mot fredsplikten och försummelse av övervakningsskyldigheten.

Hoitajat ja lääkärit marssivat sairaalan käytävällä. Kuva: Luis Melendez / Unsplash

Enligt arbetsdomstolens dom riktade sig utmarschen vid HNS-Kellokoski sjukhus den 7 oktober mot arbetsgivarens rätt att leda och övervaka arbetet.

Tehys fackavdelning Kellokoski-Ohkola och HNS-samorganisation JHL rf ordnade en utmarsch vid Kellokoski sjukhus 7.10.2015 klockan 14–15. Kellokoski sjukhus består av HS Hyvinge sjukvårdsområde och HUCS psykiatri. I strejken deltog anställda vid enheten för intensifierad öppenvård och avdelningarna 1–2 samt linjerna inom HUCS Psykiatri, psykos- och rättspsykiatri och ungdomspsykiatri. Sammanlagt deltog cirka 23–26 medlemmar från Tehys fackavdelning och cirka 12–15 medlemmar från JHL.

Arbetsdomstolen anser i sin dom att strejken riktade sig mot arbetsgivarens planer på att lägga ned Kellokoski sjukhus och flytta dess funktioner till Helsingfors. Strejken har således som stridsåtgärd riktats mot bestämmelsen i gällande kollektivavtal om arbetsgivarens rätt att leda och övervaka arbetet.

Arbetsdomstolen dömde KoHo, Tehy och dess lokala fackavdelning att betala KT sammanlagt 5 000 euro i strejkböter och att ersätta KT:s rättegångskostnader. Dessutom dömdes Kommunfackets Union, JHL och HNS samorganisation JHL rf att betala KT sammanlagt 5 500 euro i strejkböter och att ersätta KT:s rättegångskostnader.

Mer på webben