På svenska
Uutinen

Tehy ja JHL tuomittiin hyvityssakkoihin ulosmarssista

Työtuomioistuin on tuominnut KoHon, Tehyn ja sen paikallisen ammattiosaston sekä Kunta-alan unionin, JHL:n ja sen yhteisjärjestön hyvityssakkoihin työrauhavelvollisuuden ja valvontavelvollisuuden rikkomisesta.

Hoitajat ja lääkärit marssivat sairaalan käytävällä. Kuva: Luis Melendez / Unsplash

Työtuomioistuimen tuomion mukaan HUS: n Kellokosken sairaalassa 7. lokakuuta järjestetty ulosmarssi kohdistui työantajan työnjohto- ja valvontaoikeuteen.

Tehyn Kellokoski-Ohkolan ammattiosasto ja HUS-yhteisjärjestö – HNS-samorganisation JHL ry järjestivät ulosmarssin Kellokosken sairaalassa 7.10.2015 kello 14–15 välisenä aikana. Kellokosken sairaala-alue muodostuu HUS Hyvinkään sairaanhoitoalueesta ja HYKS Psykiatriasta. Työtaisteluun osallistui työntekijöitä Hyvinkään sairaanhoitoalueeseen kuuluvasta tehostetun avohoidon yksiköstä ja osastoilta 1–2 sekä HYKS Psykiatrian psykoosi- ja oikeuspsykiatrian ja nuorisopsykiatrian linjoilta. Työtaisteluun osallistui yhteensä noin 23–26 Tehyn ammattiosaston jäsentä ja noin 12–15 JHL:n jäsentä.

Työtuomioistuin katsoo tuomioissaan, että työtaistelu kohdistui työnantajan suunnitelmiin lakkauttaa Kellokosken sairaala ja siirtää sen toiminnot Helsinkiin. Lakko on siten työtaistelutoimenpiteenä kohdistunut voimassa olevan työehtosopimuksen työnantajan työnjohto- ja valvontaoikeutta koskevaan määräykseen.

Työtuomioistuin tuomitsi KoHon, Tehyn ja sen paikallisen ammattiosaston maksamaan KT:lle hyvityssakkoa yhteensä 5 000 euroa sekä korvaamaan KT:n oikeudenkäyntikulut. Lisäksi Kunta-alan unioni, JHL ja HUS-yhteisjärjestö – HNS-samorganisation JHL ry tuomittiin maksamaan KT:lle hyvityssakkoa yhteensä 5 500 euroa sekä korvaamaan KT:n oikeudenkäyntikulut.

Muualla verkossa