Suomeksi
Nyhet

Uppgörelse om lönesamordning i Päijänne-Tavastlands välfärdssamkommun

Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT och huvudavtalsorganisationerna inom sektorn har enats om en lönesamordning i Päijänne-Tavastlands välfärdssamkommun. Tack vare uppgörelsen kan en dyr och tidskrävande rättsprocess undvikas.

Tietokoneen näppäimistöllä on kättelynäppäin, jolla voi sopia asioista. Kuva: Mostophotos.

Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT och huvudavtalsorganisationerna inom sektorn förhandlade om en samordning av de uppgiftsrelaterade lönerna för den personal i Päijänne-Tavastlands välfärdssamkommun som omfattas av AKTA, VÄLKA och SH-avtalet samt om tidsplanen för samordningen. Förhandlingarna inleddes hösten 2021 med anledning av huvudavtalsorganisationernas begäran om centrala förhandlingar.  
 
Huvudavtalsorganisationerna inom kommun- och välfärdssektorn är Offentliga sektorns union JAU rf, Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU rf och Social- och hälsovårdens förhandlingsorganisation Sote rf.
 
Förhandlingsparterna nådde en uppgörelse som styrelsen för Päijänne-Tavastlands välfärdsområde godkände tisdag 28.11.2023.

Genom uppgörelsen undviks en tung rättsprocess

Uppgörelsen innebär att de uppgiftsrelaterade lönerna för personalen i Päijänne-Tavastlands välfärdssamkommun höjs retroaktivt från 1.7.2020 till de högsta uppgiftsrelaterade lönerna för de olika kravnivåerna. Uppgörelsen gäller inte ny personal som välfärdsområdet anställt först efter 1.1.2023.

Uppgörelsen har stor ekonomisk betydelse. Genom den undviks tidskrävande och dyra rättsprocesser. Päijänne-Tavastlands välfärdsområde kommer att ge personalen närmare information om innehållet i uppgörelsen.

Samkommunen bildades före vårdreformen

Päijänne-Tavastlands välfärdssamkommun bildades år 2017. Samkommunen började då tillhandahålla social- och hälsovårdstjänster för flera städer och kommuner.  
 
Samtidigt överfördes kommunernas och städernas social- och hälsovårdspersonal till samkommunen med oförändrade löner, som var av olika storlek. Efter en överlåtelse av rörelse ska arbetsgivaren harmonisera de uppgiftsrelaterade lönerna inom rimlig tid.  
 
Samkommunens personal överfördes 1.1.2023 vidare till Päijänne-Tavastlands välfärdsområde.

Närmare upplysningar:
 
KT: Jenni Aaltonen, arbetsmarknadsjurist, tfn 044 336 9670,  Eeva Vesterbacka, arbetsmarknadsjurist, tfn 040 701 5507
JAU rf/JHL rf: Minna Pirttijärvi, ansvarig avtalsexpert, teamledare tfn 0400 885 017
JAU rf/Jyty rf: Anniina Kannelsuo, arbetsmarknadsjurist, tfn 020 789 3712
FOSU rf: Jouni Vattulainen, förhandlingschef, tfn 040 590 9049
Sote rf/Tehy rf: Hanna Huotari, jurist, tfn 09 5422 7000, Heidi Laurila, konsultativ intressebevakningsexpert, tfn 09 5422 7114
Sote rf/SuPer rf: Teemu Hiilinen, avtalsexpert, tfn 09 2727 9201

Jenni Aaltonen

arbetsmarknadsjurist
Telefon:
+358 9 771 2116
Mobiltelefon:
+358 44 336 9670
E-post:
Jenni.Aaltonen@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT

Eeva Vesterbacka

arbetsmarknadsjurist
Telefon:
+358 9 771 2052
Mobiltelefon:
+358 40 701 5507
E-post:
Eeva.Vesterbacka@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT