Suomeksi
Nyhet

Över hälften av de anställda går i pension inom 20 år

Enligt Kevas prognos går ungefär 60 procent av de nuvarande kommunalt anställda i ålders-, invalid- eller delinvalidpension inom de närmaste 20 åren. Proportionellt flest av dem som går i pension har haft ledningsuppgifter inom barndagvård och undervisning.

Enligt prognosen kommer kommunalt anställda under de 20 närmaste åren att gå i pension enligt följande:

  • ålderspension, cirka 45 procent
  • invalidpension, knappt 9 procent
  • delinvalidpension, knappt 7 procent.

I prognosen beaktas sammanlagt cirka 523 000 pensionsförsäkrade kommunalt anställda i arbetsavtals- och tjänsteförhållanden i slutet av år 2013. Utöver arbetstagare som är försäkrade enligt lagen om kommunala pensioner beaktas också lärare som är försäkrade enligt lagen om statens pensioner. Prognosen bygger på sifferuppgifter om pensionsavgång från tidigare år.

Variationer i pensionsavgången geografiskt och enligt yrke

Geografiskt går kommunalt anställda mest i pension i Kajanaland och minst i Nyland.

Proportionellt flest går i ålderspension inom kontors- och kundserviceyrken samt inom förvaltning, planering och forskning.Inom social- hälsovården är pensionsavgången proportionellt minst.

Enligt yrkesgrupp är pensionsavgången proportionellt störst inom barndagvården och utbildningssektorn och bland direktörer, avdelningsskötare och överläkare och minst bland ledare inom ungdomsarbetet och förstavårdare i sjuktransport.