På svenska
Uutinen

Yli puolet nykyisistä työntekijöistä eläkkeelle 20 vuoden sisällä

Kevan ennusten mukaan noin 60 prosenttia nykyisistä kuntatyöntekijöistä jää vanhuus-, työkyvyttömyys- tai osatyökyvyttömyyseläkkeelle seuraavien 20 vuoden sisällä. Suhteellisesti eniten vanhuuseläkkeelle jääviä on lastenhoidon ja opetuksen johtotehtävissä.

Ennusteen mukaan seuraavien 20 vuoden aikana nykyisistä kuntatyöntekijöistä

  • noin 45 prosenttia jää vanhuuseläkkeelle
  • vajaa 9 prosenttia jää työkyvyttömyyseläkkeelle 
  • vajaa 7 prosenttia osatyökyvyttömyyseläkkeelle.

Ennusteeseen on laskettu mukaan yhteensä noin 523 000 eläkevakuutettua kuntatyöntekijää, jotka olivat työ- ja virkasuhteissa vuoden 2013 lopussa. Kunnallisen eläkelain mukaan vakuutettujen työntekijöiden lisäksi mukana on myös kuntien valtion eläkelain mukaan vakuutetut opettajat. Ennuste pohjautuu aikaisempien vuosien eläköitymislukuihin.

Eläköitymisessä eroja maantieteellisesti ja ammateittain

Maantieteellisesti kuntatyöntekijöitä eläköityy eniten Kainuussa ja vähiten Uudellamaalla.

Vanhuuseläkkeelle jäädään suhteellisesti eniten toimisto- ja asiakaspalveluammateista sekä hallinnon, suunnittelun ja tutkimuksen aloilta.

Sosiaali- ja terveysalalla puolestaan eläköityminen on suhteellisesti pienintä.

Ammattiryhmittäin suhteellisesti eniten eläköidytään lastenhoidon ja opetusalan johtajien, osastonhoitajien ja ylilääkärien tehtävistä ja vähiten nuorisotyön ohjaajien ja sairaankuljetuksen ensihoitajien tehtävistä.

Muualla verkossa