Suomeksi
Nyhet

Social- och hälsovårdsministeriet söker förändringsagenter som ska förbättra äldreservicen

Avsikten är att det för varje kommande landskap ska anställas en förändringsagent. Projektet utgör en del av regeringens spetsprojekt i syfte att förbättra hemvården för äldre och närståendevården för alla ålderskategorier. Ansökningstiden löper ut den 31 augusti.

​De 18 kommande landskapen samt Nyland och huvudstadsregionen beviljas stöd för att anställa var sin förändringsagent.

Den viktigaste uppgiften för förändringsagenterna är att bygga upp en samordnad helhet av tjänster för äldre i landskapet och att stödja försök inom spetsprojektet. 

Social- och hälsovårdsministeriet ersätter lönen till förändringsagenten

Social- och hälsovårdsministeriet ersätter förändringsagentens lön till 100 procent. Dessutom beviljar ministeriet varje förändringsagent ett visst penningbelopp årligen för omkostnader.

Landskapets kommuner väljer bland sig en kommun som är förändringsagentens arbetsgivare. Den person som väljs bör ha mandat att verka på området och bör vara väl insatt i äldreservicen. 

Försöken inleds i oktober

Ansökningstiden för finansieringen går ut den 31 augusti 2016.

Besluten fattas i september 2016 och försöken inleds i oktober.

Närmare anvisningar och uppgifter om ansökan finns i ansökningsannonsen (på finska).

Mer på webben

Ansökningsannonsen på finska >>