Suomeksi
Nyhet

Reformen kräver samarbete mellan kommunala arbetsgivare och välfärdsområden

Påståenden om lönekarteller har framförts i offentligheten. Med kartell avses förmodligen att olika arbetsgivare gemensamt kommit överens om att betala samma lön för samma arbete. Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT har inte gett någon anvisning om lönekarteller och anser inte att sådana är möjliga.

Toimintakulut kasvavat. Kuva: Alexander Stein / Pixabay

Arbetsgivarna iakttar gällande kollektivavtal och lokala lönesystem. Detta gäller både den nuvarande verksamheten och de personalöverföringar som sker genom överlåtelse av rörelse från kommunerna till välfärdsområdena 1.1.2023. Lönerna fastställs alltså bland annat i enlighet med arbetsvärderingssystemen. Också till exempel rekryteringstillägg kan användas vid behov.

KT anser att arbetsgivarna bör avhålla sig från löneförhöjningar av nivåförhöjningskaraktär strax innan arbetsgivaren byts. Sådana fall har förekommit tidigare, till exempel när samkommuner för social- och hälsovård bildats. Ogrundade höjningar kan rentav leda till skadeståndsskyldighet för kommunen.

Personalöverföringarna måste förberedas i förväg

Arbetsgivarsamarbete är ett måste vid förberedelserna inför förändringen. De överlåtande arbetsgivarna har bland annat en lagstadgad skyldighet att ge uppgifter om lönerna för den personal som överförs. Löneharmoniseringens omfattning behöver också klargöras. Det är viktigt att kommunerna och välfärdsområdena förbereder personalöverföringarna i samarbete.

KT stöder både de nuvarande arbetsgivarna och de nya välfärdsområdesarbetsgivarna i förändringarna. Nätverket för välfärdsområdenas HR-beredare delar månatligen i olika sammansättningar med sig av sina erfarenheter av genomförandet av reformen. Det finns ont om tid för de historiskt stora personalöverföringarna.

Välfärdsområdesreformen ger 21 nya arbetsgivare

Välfärdsområdesreformen ger upphov till stora arbetsgivare, vars personalstyrka varierar från några tusen till tiotusentals anställda. Dessutom fortsätter Helsingfors stad och HUS-sammanslutningen att tillhandahålla tjänster inom social- och hälsovården och räddningsväsendet.

Markku Jalonen

verkställande direktör
Telefon:
+358 9 771 2500
Mobiltelefon:
+358 40 547 7710
E-post:
Markku.Jalonen@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT

Henrika Nybondas-Kangas

förhandlingsdirektör
Telefon:
+358 9 771 2100
Mobiltelefon:
+358 50 357 4233
E-post:
Henrika.Nybondas-Kangas@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT