Suomeksi
Nyhet

Kommunsektorn inleder förhandlingar

KT Kommunarbetsgivarna och kommunsektorns huvudavtalsorganisationer har avtalat om en tidsplan för de förestående förhandlingarna om hur förhandlingsresultatet om konkurrenskraftsavtalet ska tillämpas på de kommunala kollektivavtalen. De sektorvisa förhandlingarna ska föras inom maj månad. Huruvida det exceptionella avtalet blir verklighet avgörs först i början av juni.

Arbetsmarknadsdirektör Markku Jalonen uppskattar att förhandlingarna blir en stor utmaning, särskilt i fråga om förlängningen av arbetstiden.

Kommunsektorn är det största avtalsområdet i Finland. Kommunerna och samkommunerna har närmare 429 000 anställda. De kommunala förhandlingarna om konkurrenskraftsavtalet förs inom fem avtalsområden:

  • det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA)
  • tjänste- och ar-betskollektivavtalet för undervisningspersonal (UKTA)
  • tjänstekollektivavtalet för läkare (LÄKTA)
  • tjänste- och arbetskollektivavtalet för teknisk personal (TS) samt
  • arbetskollektivavtalet för timavlönade (TIM-AKA).

I den kommunala huvudförhandlingsgruppens sammanträden deltar representanter för KT Kommunarbetsgivarna, Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU, Kommunfackets union (JHL och Jyty) och Kommunsektorns utbildade vårdpersonal KoHo (Tehy och SuPer).