Suomeksi
Nyhet

Arbetsmarknadsseminariet lockar närmare 600 deltagare till Lahtis

Kommunernas och välfärdsområdenas arbetsmarknadsseminarium ordnas 16–17 maj i Lahtis. Seminariet är ett samarbete mellan Lahtis stad, KOKO Lahti Oy, Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT samt huvudavtalsorganisationerna inom kommun- och välfärdssektorn: Offentliga sektorns union JAU, Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU och Social- och hälsovårdens förhandlingsorganisation Sote rf.

Arbetsmarknadsseminariet riktar sig till den högsta ledningen, personalledningen och sakkunniga inom personalförvaltningen i kommuner, samkommuner, välfärdsområden, välfärdssammanslutningar och övriga organisationer inom kommun- och välfärdssektorn (t.ex. dotterbolag till de ovan nämnda), ledningen för olika sektorer, övriga personer i arbetsgivarställning samt förtroendemän och andra representanter för personalen.

Samarbetet inom kommunsektorn och de gemensamma seminarierna har långa traditioner. Den gemensamma genomgången av aktuella utsikter och trender på arbetsmarknaden fortsätter även inom välfärdsområdena. Vid arbetsmarknadsseminariet inleds också den gemensamma kampanjen Finlands viktigaste investering om det offentliga arbetets betydelse.

Plock ur programmet

Vid tvådagarsseminariet diskuteras bland annat övergången till välfärdsområdena och förändringar i lönesystemen. Ett annat tema är Ett mänskligt hållbart arbetsliv och hur bra saker sker.

Riksförlikningsman Anu Sajavaara talar om Finlands arbetsmarknad i förändring och Finansministeriets kanslichef Juha Maijanen om utmaningarna och möjligheterna i Finlands ekonomi.
Under paneldebatten mellan ordförandena för KT och huvudavtalsorganisationerna diskuteras aktuella arbetsmarknadsfrågor. I panelen deltar KT:s styrelsemedlem Kirsi-Marja Lievonen och verkställande direktör Markku Jalonen samt FOSU:s ordförande Katarina Murto, OAJ:s verksamhetsledare Mari Keturi, JHL:s förhandlingsdirektör Kristian Karrasch, Jytys ordförande Jonna Voima, SuPers ordförande Silja Paavola och Tehys ordförande Millariikka Rytkönen.

Seminariet öppnas av Lahtis stadsdirektör Pekka Timonen. Den andra seminariedagen inleds med morgonkonserten ”Kevään ääniä” då Lahtis stadsorkester Sinfonia Lahti under ledning av Atso Almila lotsar seminariedeltagarna mot sommaren. Konferencier under seminariet är Jussi-Pekka Rantanen.  

Kampanjen Finlands viktigaste investering inleds

KT och huvudavtalsorganisationerna inom kommun- och välfärdssektorn inleder vid arbetsmarknadsseminariet i Lahtis 16.5.2023 den gemensamma kampanjen Suomen tärkein sijoitus (Finlands viktigaste investering) om det offentliga arbetets betydelse.

– Finlands viktigaste investering är det offentliga arbetet, eftersom de tjänster som produceras bär landet i alla lägen. Detta sker inte automatiskt, utan man måste arbeta för det, konstateras i ett gemensamt pressmeddelande (9.5.2023)

•    Pressmeddelande 9.5.2023: Finlands viktigaste investering är det offentliga arbetet >

Före seminariet, på måndagen, sammanträder kommunsektorns utvecklingssektion i Lahtis. Utvecklingssektionen har i uppgift att främja nya arbetsmetoder, resultatrik verksamhet och en god arbetslivskvalitet i form av samarbete mellan arbetsgivaren och personalen. Sektionen har också som mål att förbättra kommunsektorns attraktionskraft. Lahtis är med i utvecklingssektionen, som består av företrädare för arbetsgivare och personal från sammanlagt 11 kommuner. Temat för måndagens sammanträde är unga i arbetslivet och kommunsektorns attraktionskraft.

– Som kommunala arbetsgivare är vi stolta över vår roll. Genom stadens tjänster skapar vi värde för samhället, individen, sammanslutningarna och näringslivet. I Lahtis vill vi främja och upprätthålla diskussionen om det offentliga arbetets värde, säger Mira Keitaanranta, personaldirektör vid Lahtis stad. 

Keitaanranta betonar att det är ett nöje och en ära att få vara med och organisera ett evenemang som handlar om att bygga upp ett gott samarbete och förtroende samt ett meningsfullt arbetsliv.