Suomeksi
Nyhet

Kommunsektorns förhandlingar om konkurrenskraftsavtalet fortsätter

Kommunsektorns förhandlingar om konkurrenskraftsavtalet fortsätter på måndag klockan 10.30. Framsteg har gjorts i förhandlingarna under hela veckoslutet men den viktigaste frågan, dvs. arbetstiden, är fortfarande öppen.

Tidsfristen för förhandlingarna löper ut tisdagen den 31 maj klockan 16. Hur det går med konkurrenskraftsavtalet blir klart först när centralorganisationerna på arbetsmarknaden och regeringen bedömer hur täckande avtalet är.

Förhandlingarna om konkurrenskraftsavtalet i kommunsektorn förs mellan KT Kommunarbetsgivarna och representanter för Kommunfackets union, Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU och Kommunsektorns utbildade vårdpersonal KoHo.

Kommunerna och samkommunerna har omkring 422 000 anställda. Kommunsektorns lönesumma inklusive lönebikostnader uppgår till cirka 21 miljarder euro.