Suomeksi
Nyhet

Färdplanen stöder förberedelserna för vård- och landskapsreformen

Finansministeriet och Social- och hälsovårdsministeriet har publicerat en färdplan som beskriver hur förberedelserna för vård- och landskapsreformen framskrider i regionerna.

Färdplanen har publicerats på finska på Alueuudistus.fi.

Av färdplanen framgår vad man bör beakta i förberedelserna och hurdant stöd som finns att tillgå på nationell nivå. Färdplanen är särskilt avsedd för dem som förbereder vård- och landskapsreformen i landskapen.

Det är fråga om en handbok som uppdateras och kompletteras allteftersom reformen och beredningen av den tillhörande lagstiftningen framskrider. De delar som gäller nationellt stöd kompletteras också utgående från respons och önskemål från regionerna. Målet är också att lyfta fram goda exempel från landskapen.

Reformen genomförs i fyra etapper

I färdplanen har reformen delats upp i fyra etapper:

  • förberedelserna (fram till 1.7.2017)
  • de temporära beredningsorganen (1.7.2017–28.2.2018
  • landskapsfullmäktige (1.3.2018–31.12.2018)
  • de nya landskapen (från 1.1.2019)

I det här skedet innehåller färdplanen information om förberedelserna och tillhörande åtgärder.

KT medverkat i utformningen av färdplanen

Finansministeriet och Social- och hälsovårdsministeriet ansvarar för innehållet, men färdplanen utarbetas i samarbete med olika aktörer.

Till exempel KT Kommunarbetsgivarna har deltagit i att ta fram den del av färdplanen som gäller personalfrågor i det förberedande skedet. Webbsidorna har länkats till KT:s sidor om förändringsstöd.