Suomeksi
Nyhet

Centralregister över yrkesutbildade personer inom socialvården är i bruk

Valvira har öppnat registret JulkiSuosikki där man kan kontrollera yrkesbehörigheten hos yrkesutbildade personer inom socialvården och hälso- och sjukvården. Tjänsten är öppen för alla, och uppgifterna uppdateras en gång i dygnet.

​I registret finns nu uppgifter om ungefär 300 yrkesutbildade inom socialvården. Efter en övergångsperiod kommer alla yrkesutbildade inom socialvården att finnas i registret i början av 2018.

I framtiden kan ingen arbeta som ordinarie socialarbetare, socionom eller geronom utan legitimering eller använda yrkesbeteckningen närvårdare, hemvårdare eller vårdare av personer med utvecklingsstörning utan att vara registrerad i Suosikki.

Yrkesutbildade personer inom socialvården har tid till utgången av 2017 att ansöka om legitimering eller skyddad yrkesbeteckning.
 
Centralregistret över yrkesutbildade personer inom socialvården (Suosikki) och centralregistret över yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (Terhikki) utnyttjar samma offentliga datatjänst.

Mer på webben

JulkiSuosikki och JulkiTerhikki >>