Suomeksi
Nyhet

Personaldimensioneringen för socialt arbete inom barnskyddet trädde i kraft 1.1.2022

En ändring av barnskyddslagen som gäller personaldimensionering för socialt arbete inom barnskyddet träder i kraft 1.1.2022. En socialarbetare som ansvarar för ett barns angelägenheter ska få ansvara för högst 35 barn år 2022 och 2023, och för högst 30 barn från och med 1.1.2024.

Begränsningen av antalet gäller barn i åldern 0–17 som är klienter inom det barn- och familjeinriktade barnskyddet.

Tillgång till personal som behövs för dimensioneringen

En del kommuner och samkommuner uppnår dimensioneringen redan i nuläget, medan det finns kommuner som inte gör det och som kommer att ha svårt att rekrytera socialarbetare för barnskyddet.

Socialarbetarna inom barnskyddet hör till de yrkesgrupper inom kommunsektorn där bristen på arbetskraft är som störst. Det finns knappt alls några arbetslösa socialarbetare. 

Det går inte att snabbt och lätt åtgärda bristen på arbetskraft i fråga om socialarbetare. Det är främst genom utbildningssystemet som arbetskraftsbehovet ska tillgodoses.

Mer på webben