Suomeksi
Nyhet

Återhållsamma löner i kommunsektorn

Löntagarnas nominella löner i kommunsektorn steg enligt Statistikcentralens förhandsuppgifter under januari–mars 2016 med 1,0 procent jämfört med motsvarande period året innan.

​Inom den privata sektorn ökade löntagarnas nominella löner vid motsvarande tidpunkt med 1,3 procent och hos staten med 1,9 procent.

Reallönerna steg lika mycket som de nominella lönerna eftersom konsumentpriserna var oförändrade under det första kvartalet år 2016.

Med löntagarnas ordinarie löner avses löner för ordinarie arbetstid utan resultatbonus och andra engångsposter som betalas ut oregelbundet.

Indexen för år 2016 baserar sig på uppskattningar av avtalseffekter och löneglidningar.