Suomeksi
Nyhet

Arbetsförhållandena och arbetshälsan i den offentliga sektorn undersöks i vår

Keva kommer i vår att undersöka arbetsförhållandena och arbetshälsan inom kommunsektorn och den evangelisk-lutherska kyrkan. Undersökningen görs i samarbete med Kommungruppen vid Arbetarskyddscentralen. Motsvarande undersökning gjordes föregående gång 2014.

I undersökningen intervjuas 2 000 löntagare i den offentliga sektorn per telefon. Intervjuerna börjar i slutet av april och pågår till slutet av maj.
Undersökningen har planerats av sakkunniga inom Keva och Kommungruppen och den genomförs med iakttagande av god forskningspraxis.

Resultatet av undersökningen offentliggörs i december

Resultatet av undersökningen offentliggörs i december 2016 i Kevas rapport.

Undersökningen ger som resultat aktuell information om arbetshälsan inom olika yrkesgrupper och arbetstagare i olika åldrar i den offentliga sektorn. Undersökningen fokuserar därtill på ändringen i arbetsförhållandena och särdragen hos dem.

Utgående från resultatet kommer de sakkunniga att ta fram förslag till att utveckla arbetet, arbetsförhållandena och arbetshälsan inom den offentliga sektorn. Arbetsplatserna kan utnyttja informationen för att utveckla.